Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Για την κήρυξη οικοδομών ως διατηρητέες καθώς και για την αδειοδότηση και τη λήψη επιχορήγησης για εργασίες στήριξης, συντήρησης και αποκατάστασης απαιτείται η συμπλήρωση εντύπων ανάλογα με την Αίτηση.1Αίτηση παροχής επιχορήγησης
1Αίτηση παροχής επιχορήγησης για ενδιάμεση συντήρηση
1Aίτηση παροχής επιχορήγησης για άμεσες επεμβάσεις
1Αίτηση για Κήρυξη
1Αίτηση Συναίνεσης για άμεσες επεμβάσεις
1Eντυπο υπεύθυνης δήλωσης ΦΠΑ
1EΣ1- Συναίνεση για Διατηρητεά Οικοδομή
1ΑΜΟΙΒΗ δηλωση μελετητη
1ΑΜΟΙΒΗ δηλωση μελετητη (για πληρωμη)
1Εντυπο αιτησης για εκδοση πιστοποιητικων
1Εντυπο αιτησης μεταφορας συντελεστη δομησης
1Πίνακας Ανάλυσης κοστολόγησης
1Πίνακας Ανάλυσης και Κοστολόγησης Α.Ε.
1Πίνακας Ανάλυσης και Κοστολόγησης ενδιάμεσης συντήρησης κελύφους
1Οδηγίες καταθεσης αίτησης για επιχορήγηση Πλήρους Συντήρησης
1ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ - Υπεύθυνη Δήλωση Χορηγιών