Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Ο Χάρτης του Πολίτη για το Πολεοδομικό σύστημα δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2000. Ο Χάρτης απευθύνεται στο κοινό και αποσκοπεί στον καθορισμό του επιπέδου των υπηρεσιών τις οποίες το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικότερα το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως αναλαμβάνουν να παράσχουν, στο πλαίσιο των διεργασιών και μηχανισμών του Πολεοδομικού Συστήματος. Τονίζεται ότι το επίπεδο των υπηρεσιών και οι χρονικές προθεσμίες που καθορίζονται στον Χάρτη, δεσμεύουν μόνο τις Πολεοδομικές Αρχές που υπάγονται διοικητικά στο Υπουργείο Εσωτερικών.1ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
1ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥ