Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Κεντρικά Γραφεία:
Οδός Κινύρα 5 - 6
1102 Λευκωσία
Τ.Θ. 24401, 1705 Λευκωσία
Τηλ.: 22408100
Φαξ.: 22677570
email: centraltph@tph.moi.gov.cy
Για Αλφαβητικό Τηλεφωνικό Κατάλογο Προσωπικού πατήστε εδώ

- Τομέας Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Μελετών:
Τηλ.: 22408100
Φαξ.: 22408268

- Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής Σχεδίων:
Τηλ.: 22409507
Φαξ.: 22302067
Για Τηλεφωνικό Κατάλογο Προσωπικού του Τομέα πατήστε εδώ

- Τομέας Συντονισμού, Υλοποίησης Έργων και Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς:
α) Κλάδος Συντονισμού και Υλοποίησης Έργων (Κλάδος Πολεοδομικών Έργων - Οδικά Έργα & Κλάδος Πολεοδομικών Έργων Β - Ανάπλαση / Διαμόρφωση Χώρων):
Τηλ.: 22408219
Φαξ: 22303404


β) Κλάδος Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς:
Τηλ.: 22408240
Φάξ: 22408262


- Τομέας Οίκησης και Στεγαστικής Πολιτικής:
Τηλ.: 22409546
Φαξ.: 22302363Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Τ.Π.Ο.