Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΤΕΚ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΩΝ

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ανακοινώνει ότι προσφέρει θέσεις στον Τομέα Πολεοδομικού Ελέγχου και Εφαρμογής Σχεδίων, για εκπαίδευση Αρχιτεκτόνων για σκοπούς συμπλήρωσης του ενός έτους πρακτικής εξάσκησης που απαιτείται για εγγραφή στο Μητρώο του ΕΤΕΚ.

Επισημαίνεται ότι η εμπειρία που θα αποκομίσουν οι νέοι Αρχιτέκτονες οι οποίοι θα επιλέξουν να συμπληρώσουν την πρακτική εξάσκηση τους σε Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, ή στον Κλάδο Ελέγχου των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος, θα υποβοηθήσει στη μελλοντική εργοδότηση τους σε μελετητικά γραφεία, ή και στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ παράλληλα θα συμβάλει στην ορθή και ολοκληρωμένη, εκ μέρους τους, μελλοντική υποβολή πολεοδομικών αιτήσεων, και γενικά στη βελτίωση του συστήματος αδειοδότησης της ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα υπάρχει δυνατότητα για προσφορά των πιο κάτω θέσεων:
...................................................
1.Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας.5 θέσεις
2.Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού.5 θέσεις
3.Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας4 θέσεις
4.Επαρχιακό Γραφείο Πάφου4 θέσεις
5.Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου (Παραλίμνι)..3 θέσεις
6.Κεντρικά Γραφεία (Κλάδος Ελέγχου).3 θέσεις


Για Πληροφορίες
Στάλω Κωνσταντίνου, Διοικητικός Λειτουργός
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22408152
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: stconstantinou@papd.mof.gov.cy

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ
19/1/2024

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης