Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/1998 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2006 - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2006 - ΔΟΜΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - ΜΕΠΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1.2007 - ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2008 - ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2008 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2008 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2011 - ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2013 - ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2013 - ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/2013 - ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2013 - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1/2014 - ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7,14,15/2022 - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 61 ΗΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 - ΕΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΑΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 90
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 22 - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΝΤΟΛΗ 2/2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 24 - ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ