Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ενημερώνει το κοινό και τους μελετητές ότι από 1/2/2024, θα εφαρμόζεται το περιεχόμενο των Εγκυκλίων που επισυνάπτονται πιο κάτω, σχετικά με:
α) την υποχρεωτική υποβολή απόδειξης κατάθεσης αίτησης στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για έκδοση Πιστοποιητικού Εξωτερικής Οριοθέτησης, καθώς και
β) την υποχρεωτική υποβολή αίτησης για οικοπεδοποίηση, ταυτόχρονα με τις αίτησεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για ανάπτυξη τεμαχίων.


ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ
Λευκωσία, 2/1/2024

231222 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ.pdf
231222 - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ.pdf


Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης