Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακοινώνει την προκήρυξη της 2ης Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών για Φοιτητικές Εστίες/ Φοιτητικά Δωμάτια στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.

Το Σχέδιο Χορηγιών περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026 και χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κεντρικό εργαλείο του NextGenerationEU. Το Σχέδιο, προωθείται στο πλαίσιο του Μέτρου C3.4I6 «Αναγέννηση και Αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας». Το συνολικό ποσό που θα διατεθεί για τις ανάγκες του Σχεδίου ανέρχεται στα €15εκ.

Το Σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοδομών (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών), στην περιοχή που καλύπτει το Σχέδιο, για ανακαίνιση/ αποκατάσταση των υποστατικών τους, με βασικό σκοπό τη μετατροπή τους σε Φοιτητικές Εστίες/ Φοιτητικά Δωμάτια.

Οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου, σε συνάρτηση με το αντικείμενο του, είναι η κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής με την προσέλκυση φοιτητών κι άλλων συναφών επενδύσεων, η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος με τη συμβολή στην κυκλική οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη, και η παροχή προσιτών επιλογών στέγασης σε φοιτητές με ελεγχόμενο ενοίκιο, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Η 2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, προκηρύχθηκε την 4η Δεκεμβρίου 2023, και αφορά σε συνολικό προϋπολογισμό ύψους €14,3 εκ.

Το ύψος της κάθε χορηγίας θα ανέρχεται στο 75% επί των επιλέξιμων δαπανών κάθε πρότασης και για εμβαδόν επέκτασης πέραν του 30% του υφιστάμενου κτηρίου, η χορηγία θα ανέρχεται στο 50% επί των επιλέξιμων δαπανών.

Οι αιτήσεις, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Σχεδίου Χορηγιών, θα υποβάλλονται από τις 04 Δεκεμβρίου 2023, και μέχρι την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023.

Η υποβολή γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://hippodamus.tph.moi.gov.cy/ApplicationSubmission

Οι αιτητές θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις προκειμένου να δύναται να καταστούν δικαιούχοι, τα οποία παρατίθενται αναλυτικά στον Οδηγό του Σχεδίου Χορηγιών. Ο Οδηγός και τα συνοδευόμενα Παραρτήματά του βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα www.moi.gov.cy/sxedialefkosia.

Για περισσότερες πληροφορίες ή τεχνική βοήθεια σχετικά με το Σχέδιο Χορηγιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΤΠΟ στα πιο κάτω τηλέφωνα και ηλεκτρονικά ταχυδρομεία:

Πληροφορίες για Σχέδιο Χορηγιών:
Ελίνα Τριανταφυλλίδου 22408205etriantafyllidou@tph.moi.gov.cy

Τεχνική υποστήριξη για ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης:
ippodamos@tph.moi.gov.cy
Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης