Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Στο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για τη στεγαστική πολιτική, στις 20/12/2023 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε δύο Ειδικά Πολεοδομικά Κίνητρα, με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλων και ελκυστικών συνθηκών για την προαγωγή παραγωγής οικονομικά προσιτής κατοικίας και γενικά την παραγωγή παραγωγής οικιστικών μονάδων.

Ειδικό Κίνητρο για την παραγωγή Προσιτής Στέγης
Ειδικό Κίνητρο Κτίσιμο για Ενοικίαση σε Ιδιωτική Γη

Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε Εντολή για την Προσιτή Στέγη, με σκοπό την ενεργοποίηση της ειδικής πρόνοιας πολιτικής για το ίδιο θέμα, που προνοείται στα Τοπικά Σχέδια.


Σύνοψη Ειδικών Στεγαστικών Κινήτρων
Ειδικό Κίνητρο για την παραγωγή Προσιτής Στέγης
Ειδικό Κίνητρο Κτίσιμο για Ενοικίαση σε Ιδιωτική Γη