Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Στο πλαίσιο εξαγγελίας του πλαισίου της νέας ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής, τον Οκτώβριο του 2023, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, στις 19/06/2024, τροποποιήσεις στα δύο Ειδικά Πολεοδομικά Κίνητρα, με σκοπό τη δημιουργία καταλληλότερων και ελκυστικότερων συνθηκών για την προαγωγή παραγωγής οικονομικά προσιτής κατοικίας και γενικά την προαγωγή παραγωγής οικιστικών μονάδων.

Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Εσωτερικών, εξέδωσε τροποποιημένη Εντολή για την Προσιτή Στέγη, με σκοπό την ενεργοποίηση και βελτίωση της ειδικής πρόνοιας πολιτικής για το ίδιο θέμα, που προνοείται στα Τοπικά Σχέδια.


Εντολή 2 του 2024 - Κίνητρο για την παραγωγή προσιτής στέγης (Τροποποιημένη)
Ειδικό Κίνητρο για την παραγωγή Προσιτής Στέγης (Τροποποιημένο)
Ειδικό Κίνητρο Κτίσιμο για Ενοικίαση σε Ιδιωτική Γη (Τροποποιημένο)