Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Ο Διαγωνισμός των Κρατικών Βραβείων Αρχιτεκτονικής, έχει καθιερωθεί, σύμφωνα με σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ως θεσμός από το 1992. Βασικός στόχος του θεσμού αυτού, είναι αφενός η δημόσια αναγνώριση εξαιρετικών δειγμάτων της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στην Κύπρο και αφετέρου η προβολή -προς την κοινωνία- του ρόλου του αρχιτέκτονα για τη διαμόρφωση του δομημένου περιβάλλοντος.

Η απονομή των Βραβείων του εν λόγω Διαγωνισμού, γίνεται ανά τρία έτη. Εντός του 2022 αναμένεται η απονομή των Κρατικών Βραβείων Αρχιτεκτονικής 2022.

Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με την προκήρυξη του Διαγωνισμού, βρίσκονται στον πιο κάτω σύνδεσμο εδώ.