Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2023: «Ζωντανή κληρονομιά»

Η Κύπρος, από το 1995, συμμετέχει ενεργά στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, οι οποίες ξεκίνησαν με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης το 1985. Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, έχουν ως στόχο την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας, του διάλογου και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Από το 1999, διοργανώνονται από κοινού από την Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης, και αποτελούν απόδειξη του πλούτου της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, προωθώντας παράλληλα τη συμπεριληπτικότητα και τη συνεργασία. Στην Κύπρο, τον ρόλο του εθνικού συντονιστή των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Οι εκδηλώσεις, οι οποίοι πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση σε όλα τα συμμετέχοντα ευρωπαϊκά έθνη, προσφέρουν μια σειρά πολιτιστικών δράσεων και δραστηριοτήτων.

Φετινό θέμα των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς αποτελεί η "ζωντανή κληρονομιά", η οποία αναδεικνύει τον δυναμισμό, την πολυμορφία και τη σημασία των πολιτιστικών παραδόσεων και πρακτικών ως μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το φετινό θέμα θέτει στο επίκεντρο της πολιτιστικής κληρονομιάς τον άνθρωπο, και στοχεύει να αναδείξει δράσεις και πρωτοβουλίες που υλοποιούνται από, ή στις οποίες έχουν ενεργό ρόλο οι τοπικές κοινότητες.

Στην Κύπρο, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Κληρονομιάς για τον μήνα Οκτώβριο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

21 Οκτωβρίου 2023
11:30 – 16:30
Εν πλω συμμετοχική ξενάγηση «Caring for every drop» του έργου Ακαμαντίς - Head & Hand
Πόλη Χρυσοχούς και Ακάμας

Εκτιμώμενη διάρκεια: 4.5 ώρες
Σημείο Αφετηρίας: Αρχαιολογικό Μουσείο Μάριον Αρσινόης (πατήστε εδώ για τοποθεσία σε χάρτη Google)
Θα υπάρχει διαθέσιμο λεωφορείο από και προς Λευκωσία το οποίο θα ξεκινήσει από τα γραφεία της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας στις 09:00.

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής:
Τηλέφωνα: +357 26322955 , +357 268880002
Email: costakyriaki@gmail.com

22 Οκτωβρίου 2023
15:00 – 17:00
Βιωματική ξενάγηση στο Νότιο Μεταλλείο Μαθιάτη (Στρογγυλός)
Μαθιάτης

Εκτιμώμενη διάρκεια: 2-3 ώρες
Σημείο Αφετηρίας: Νότιο Μεταλλείο Μαθιάτη «Στρογγυλός» (πατήστε εδώ για τοποθεσία σε χάρτη Google)

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής:
Τηλέφωνo: +357 99342031
Email: mathiatis.hep@gmail.com

28 Οκτωβρίου 2023
12:00 – 13:30
Βιωματική ξενάγηση της έκθεσης Akamantis Head & Hand
Πόλη Χρυσοχούς και Ακάμας

Εκτιμώμενη διάρκεια: 1.5 -2 ώρες
Σημείο Αφετηρίας: Αρχαιολογικό Μουσείο Μάριον Αρσινόης (πατήστε εδώ για τοποθεσία σε χάρτη Google)

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής:
Τηλέφωνα: +357 26322955 , +357 268880002
Email: costakyriaki@gmail.com

29 Οκτωβρίου 2023
10:30 – 12:30
Βιωματική ξενάγηση στον νερόμυλο του Μεττή και πεζοπορία στο φαράγγι του Μαθιάτη
Μαθιάτης

Εκτιμώμενη διάρκεια: 2-3 ώρες
Σημείο Αφετηρίας: Νερόμυλος του Μεττή (πατήστε εδώ για τοποθεσία σε χάρτη Google)

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής:
Τηλέφωνo: +357 99342031
Email: mathiatis.hep@gmail.com

19 Νοεμβρίου 2023
11:00 – 16:00
Ημέρες Κληρονομιάς @ Gardens of the Future
Λευκωσία

Η συνολική διάρκεια της ξενάγησης εκτιμάται στις 2 ώρες ανά εργαστήριο. Η εκδήλωση είναι κατάλληλη για παιδιά και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.
Χώρος εκδήλωσης: Gardens of the Future (εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας) (πατήστε εδώ για τοποθεσία σε χάρτη Google)

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής:
Πλήρες πρόγραμμα και εγγραφή εδώ (εγγραφή υποχρεωτική-περιορισμένος αριθμός θέσεων ανά εργαστήριο)
Τηλέφωνο: +357 99317278, +357 99756409
Email: enterthegardens@gmail.com

26 Νοεμβρίου 2023
11:00 – 16:30
Παπούτσι εις τον τόπο σου 3.0

Η συνολική διάρκεια της εκδήλωσης εκτιμάται στην 1.5 ώρα για κάθε μία από τις περιηγήσεις, και στις 3.5 ώρες μαζί με την κοινή συζήτηση και δικτύωση. Η εκδήλωση είναι κατάλληλη για παιδιά και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

Σημείο Αφετηρίας: Τέμενος Τούζλα, Λάρνακα (πατήστε εδώ για τοποθεσία σε χάρτη Google)

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής:
Εγγραφή εδώ για την Ελληνόφωνη περιήγηση και εδώ για την Αγγλόφωνη περιήγηση
Τηλέφωνο: +357 96250200
Email: rafaella.p@citizensinpower.org και doris@citizensinpower.org

26 Νοεμβρίου 2023
10:30 – 12:30
Βιωματική ξενάγηση στο Νότιο Μεταλλείο Μαθιάτη (Στρογγυλός)

Εκτιμώμενη διάρκεια: 2-3 ώρες
Σημείο Αφετηρίας: Νότιο Μεταλλείο Μαθιάτη «Στρογγυλός» (πατήστε εδώ για τοποθεσία σε χάρτη Google)

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής:
Τηλέφωνo: +357 99342031
Email: mathiatis.hep@gmail.com


Όλες οι εκδηλώσεις είναι δωρεάν και ανοικτές στο κοινό. Ενθαρρύνεται να γίνεται δήλωση συμμετοχής για διασφάλιση θέσης.

Για δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διοργανωτές των εκδηλώσεων στα τηλέφωνα επικοινωνίας/ διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα δίνονται πιο πάνω.

Στον ιστότοπο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το φετινό θέμα, καθώς και για τις εκδηλώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του ΤΠΟ στα πιο κάτω τηλέφωνα και ηλεκτρονικά ταχυδρομεία:

Αγγέλα Κωνσταντινίδου22408173 anconstantinidou@tph.moi.gov.cy
Αιμιλία Σιάντου22409819 esiandou@tph.moi.gov.cy









Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης