Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Πύλη «Ιππόδαμος»
Ανακοινώνεται ότι η Πύλη «Ιππόδαμος» (IPPODAMOS Portal) του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως είναι ανοικτή προς το κοινό.

Ηλεκτρονικές Αιτήσεις
Μέσω της πύλης, μπορείτε συνδεθείτε στο σύστημα «Ιππόδαμος», ώστε να υποβάλετε ηλεκτρονικές αιτήσεις (απαιτείται εγγραφή «CY Login»).

Πλοήγηση σε χάρτες
Επιπρόσθετα, χωρίς σύνδεση, μπορείτε να κάνετε πλοήγηση σε χάρτες, όπου εμφανίζονται πολεοδομικά, περιβαλλοντικά, γεωγραφικά και πολιτιστικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα, επιλέγοντας τα επιθυμητά επίπεδα (layers), μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για:
• Σχέδια ανάπτυξης, πολεοδομικές ζώνες και χρήσεις γης.
• Ειδικές πρόνοιες πολιτικής και κίνητρα.
• Διατηρητέες οικοδομές και αξιολογημένες οικοδομές.
• Οδικά δίκτυα.

Σημειώνεται ότι, τα δεδομένα συμπληρώνονται και εμπλουτίζονται συνεχώς, με στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης και την ενίσχυση της πληροφόρησης, τόσο στους επαγγελματίες μελετητές όσο και στο ευρύ κοινό.

Μετάβαση στην Πύλη
Για να μεταβείτε στην Πύλη «Ιππόδαμος», ακολουθήστε την πιο κάτω διεύθυνση:
https://hippodamus.tph.moi.gov.cy/

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης