Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Το Σχέδιο Δράσης για τη Λευκωσία επιδιώκει την αναζωογόνηση της εντός των τειχών πόλης, θέτοντας ως στόχους:
• την κοινωνικοοικονομική ενίσχυση, μέσω της προσέλκυσης και ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας στην εντός των τειχών Λευκωσία,
• τη συγκράτηση γηγενούς πληθυσμού και προσέλκυση νέου, μέσω της δημιουργίας ζωντανής κοινότητας με την προσέλκυση φοιτητών και συναφών επενδύσεων στην περιοχή,
• τη συμβολή στην πράσινη ανάπτυξη, μέσω της αποκατάστασης/ ανακαίνισης κτηρίων και επανάχρησής τους, ή/και της αξιοποίησης κενών τεμαχίων, της βελτιστοποίησης των υποδομών και της αναβάθμισης του δομημένου περιβάλλοντος,
• τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της εμπειρίας επίσκεψης.

Οι κύριες δράσεις για την ανάδειξη, αναβίωση και αναζωογόνηση του κέντρου της Λευκωσίας αφορούν σε:
• Μακροχρόνια μίσθωση του κτηρίου της Φανερωμένης για στέγαση του Αρχιτεκτονικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου,
• Αναβαθμίσεις των σχολείων της εντός των τειχών Λευκωσίας,
• Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στην εντός των τειχών πόλη,
• Πολεοδομικά και Οικονομικά Κίνητρα,
• Σχέδιο Χορηγιών για Απόκτηση Ιδιόκτητης Κατοικίας στην εντός των τειχών πόλη,
• Κυκλοφοριακές διευκολύνσεις για βιώσιμη αστική κινητικότητα.

Επιπρόσθετα, μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Κύπρου για την περίοδο 2021 – 2026, προωθούνται οι παρεμβάσεις:
• Ανακαίνιση του σχολείου της Φανερωμένης,
• Αγορά κτηρίων από τον Δήμο Λευκωσίας για τη διαμόρφωση φοιτητικών εστιών (στόχος: 70 φοιτητικά δωμάτια),
• Σχέδιο Χορηγιών για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών/ φοιτητικών δωματίων, με ιδιωτική πρωτοβουλία (στόχος: συνολικά 380 φοιτητικά δωμάτια).


Για την ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην παρουσίαση του «Σχεδίου Δράσης για την ανάπλαση και την αναζωογόνηση της εντός των τειχών Λευκωσίας» εδώ

Σχέδιο Δράσης για τη Λευκωσία_Παρουσίαση 31.05.2022.pdf
Σχέδιο Δράσης για τη Λευκωσία_Παρουσίαση April 2022.pdf


Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης