Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


2η Προκήρυξη: 31 Ιουλίου 2023 – 29 Δεκεμβρίου 2023
Το Σχέδιο Χορηγιών εντάσσεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για Ανάπλαση και Αναζωογόνηση της Εντός των Τειχών Λευκωσίας.
Το Σχέδιο αφορά στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης σε Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες, ή ενοικιαστές οικοδομών (με ενυπόγραφη συγκατάθεση των ιδιοκτητών), ή μισθωτές Τουρκοκυπριακής (Τ/Κ) ιδιοκτησίας (με ενυπόγραφη συγκατάθεση του Κηδεμόνα Τ/Κ περιουσιών – Έπαρχος Λευκωσίας), που ασκούν ή που θα ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, για σκοπούς ενίσχυσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στην περιοχή της εντός των τειχών Λευκωσίας.
Οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, η ενθάρρυνση υφισταμένων επιχειρήσεων να μετακινηθούν στις περιοχές εφαρμογής του Σχεδίου, η ενθάρρυνση επιχειρήσεων που λειτουργούν ήδη στις εν λόγω περιοχές να επεκτείνουν τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους, η κοινωνική και οικονομική αναβάθμιση της περιοχής, η αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος με τη συμβολή στην κυκλική οικονομία και στην πράσινη ανάπτυξη, η προσέλευση πολιτών από όλη την Κύπρο και από το σύνολο της αστικής περιοχής Λευκωσίας, και η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Οι αιτήσεις, στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Σχεδίου Χορηγιών, θα υποβάλλονται από τις 31 Ιουλίου 2023 και μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2023. Η υποβολή γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://hippodamus.tph.moi.gov.cy

Πληροφορίες για Σχέδιο Χορηγιών:
Έλενα Ηροδότου22409838eherodotou@papd.mof.gov.cy

Βασικά Σημεία Σχεδίου.pdf
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ_Οδηγός Σχεδίου.pdf
Παράρτημα Α_Επεξήγηση και Ερμηνεία Όρων.pdf
Παράρτημα Β_Περιοχές Εφαρμογής Σχεδίου.pdf
Παράρτημα Γ_Επιθυμητές Χρήσεις.pdf
Παράρτημα Δ_Επιλέξιμες Δαπάνες.pdf
Παράρτημα Ε_Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ.pdf
Παράρτημα Ζ_Κατευθυντήριες Γραμμές.pdf
Παράρτημα Η_Έντυπο Αξιολόγησης.pdf
Παράρτημα Θ_Έντυπο Υποβολής Αίτησης.pdf
Παράρτημα Ι_Συμφωνία Δημόσιας Χρηματοδότησης.pdf
Παράρτημα Κ_Νόμοι και Κανονισμοί για το Περιβάλλον και την Ισότητα.pdf
Παράρτημα Λ_Έντυπο Χορηγίας.pdf
Παράρτημα ΣΤ_Πολεοδομικές Ρυθμίσεις.pdf
Σχέδιο Χορηγιών για Επιχειρηματική Δραστηριότητα_2η προκήρυξη.pdf
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ_ V1-3 ΣΕΔ και ΦΕ.pdf


Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης