Τμήμα Πολεοδομίας και ΟικήσεωςΜπορείτε να εντοπίσετε συγκεκριμένο Σχέδιο Ανάπτυξης μέσω του εργαλείου Αναζήτησης, χρησιμοποιώντας ελληνικούς χαρακτήρες και την ονομασία του Δήμου ή Κοινότητας που σας ενδιαφέρει.


Αρχείο Παλαιότερων Δημοσιεύσεων - Σχεδίων ΑνάπτυξηςΗμερομηνία Δημοσίευσης Επαρχία Θέμα Σχετικά Αρχεία
1999/01/01 Λάρνακα Χωροταξική Περιοχή 1Α (Κοινότητες: Ορμήδεια. Φυλοτύμπου, Ξυλοφάγου Acrobat Reader File ΟΡΜΙΔΕΙΑ_ΖΩΝΕΣ_1992.pdf
Acrobat Reader File ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ_ΖΩΝΕΣ_1999.pdf
Acrobat Reader File ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_1999.pdf
Acrobat Reader File ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ_ΖΩΝΕΣ_1987.pdf
Acrobat Reader File ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_1990.pdf
1999/06/01 Λάρνακα Χωροταξική Περιοχή IΑ (Κοινότητες: Ορμήδεια, Ξυλοφάγου, Ξυλοτύμπου) Acrobat Reader File ΟΡΜΙΔΕΙΑ_ΖΩΝΕΣ_1992.pdf
Acrobat Reader File ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ_ΖΩΝΕΣ_1999.pdf
Acrobat Reader File ΞΥΛΟΦΑΓΟΥ_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_1999.pdf
Acrobat Reader File ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ_ΖΩΝΕΣ_1987.pdf
Acrobat Reader File ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ_ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ_1990.pdf
2024/02/21 Λευκωσία Μερική Αναθεώρηση των Κτηνοτροφικών στις Χωροταξικές Περιοχές III και VI και συγκεκριμένα στις κοινότητες Ακάκι, Κάτω Μονή, Μένοικο και Ορούντα Acrobat Reader File Γνωστοποίηση Δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
2023/12/22 Λάρνακα Σχέδιο Περιοχής πρώην Διυλιστηρίων στην Αστική Περιοχή των Δήμων Λάρνακας και Λειβαδιών - Πρόνοιες και Μέτρα Πολιτικής Acrobat Reader File Κείμενο (2020).pdf
Acrobat Reader File Εγκριμένο κείμενο (2023).pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File 09 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ 1.10000.pdf
Acrobat Reader File 08 ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 1.10000.pdf
Acrobat Reader File 07 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΩΝ (2020).pdf
Acrobat Reader File 06 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ.pdf
Acrobat Reader File 05 ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.pdf
Acrobat Reader File 04 ΖΩΝΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ.pdf
Acrobat Reader File 03 ΚΥΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.pdf
Acrobat Reader File 02β ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΤΣΧ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ_ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.pdf
Acrobat Reader File 02α ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΤΣΧ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΥΣΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.pdf
Acrobat Reader File 01 ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ.pdf
2023/02/24 Πάφος Τοπικό Σχέδιο Ακάμα (Κοινότητες: Ανδρολίκου, Δρούσεια, Ίνεια, Κάτω Αρόδες, Πάνω Αρόδες, Κάθικας, Νέο Χωριό Πάφου, Φασλί) Acrobat Reader File Κείμενο ΤΣΑ.pdf
Acrobat Reader File A1. Διοικητικός Χάρτης της Κύπρου - Θέση Τοπικού Σχεδίου.pdf
Acrobat Reader File A2. Διοικητικά Όρια Τοπικού Σχεδίου Ακάμα - Διοικητική Δομή.pdf
Acrobat Reader File A3. Ιεράρχηση Οδικού Δικτύου.pdf
Acrobat Reader File A5. Πολεοδομικές Ζώνες (A0).pdf
Acrobat Reader File A6. Περιβαλλοντικός Πλούτος (A0).pdf
Acrobat Reader File B1. Ενδεικτικό Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων (βλ. παράγρ. 3.5.1).pdf
Acrobat Reader File B2. Καθοδηγητικό Σχέδιο Περιοχών Γεωλογικής.pdf
Acrobat Reader File B3. Καθοδηγητικό Σχέδιο Περιοχών Ρύθμισης Φωτισμού.pdf
Acrobat Reader File B4. Περιοχές Χωροθέτησης Επισκέψιμου Αγροκτήματος.pdf
Acrobat Reader File B5. Καθοδηγητικό Σχέδιο Αγροτικής Ζώνης Γα4 Ανδρολύκου.pdf
Acrobat Reader File Παράρτημα 3o MEROS II.pdf
Acrobat Reader File Παράρτημα 3o MEROS I.pdf
Acrobat Reader File A4. Χρήση Γης (A0).pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερή σχέδια κλίμακας 1250.pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερή σχέδια κλίμακας 2000.pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερή σχέδια κλίμακας 2500.pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερή σχέδια κλίμακας 5000.pdf
2023/01/13 Λεμεσός Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λεμεσού Acrobat Reader File ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ SPKL.pdf
Acrobat Reader File ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ 2022.pdf
Acrobat Reader File 7 Περιβαλλοντικός Πλούτος.pdf
Acrobat Reader File 6 Μέγιστοι Συντελεστές Δόμησης.pdf
Acrobat Reader File 5 Χάρτης Κινήτρων.pdf
Acrobat Reader File 4 Οδικό_Δίκτυο.pdf
Acrobat Reader File 3 Iστορικα Κτίρια.pdf
Acrobat Reader File 2 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File 1 Χρήσεις Γης.pdf
Acrobat Reader File ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ.pdf
2022/09/16 Λάρνακα Εγκεκριμένο Τοπικό Σχέδιο Αθηένου 2022 Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης 16.09.2022.pdf
Acrobat Reader File Εγκεκριμένο Κείμενο (2022).pdf
Acrobat Reader File Σχ. 1 - Περιοχή Μελέτης & Διοικητική Δομή.pdf
Acrobat Reader File Σχ. 2 - Βασικό Οδικό Δίκτυο.pdf
Acrobat Reader File Σχ. 3 - Χρήση Γης Περιοχής Πυρήνα.pdf
Acrobat Reader File Σχ. 4 - Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ. 5 - Χρήση Γης.pdf
Acrobat Reader File Χρήση Γης 1_20000.pdf
Acrobat Reader File Πολεοδομικές Ζώνες 1_20000.pdf
2022/09/09 Λευκωσία Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2022 Χωροταξικής Περιοχής VII (Κοινότητες: Άγιος Θεόδωρος, Γαλάτα, Ευρύχου, Κακοπετριά, Καλιάνα, Κατύδατα, Κοράκου, Ληνού, Σινά Όρος, Σπήλια, Κούρδαλι, Τεμβριά, Φλάσου) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης 405 -22.pdf
Acrobat Reader File Συνολικός Χάρτης Οριστικοποίηση 2022.pdf
Acrobat Reader File 02 Άγιος Θεόδωρος.pdf
Acrobat Reader File 03 Γαλάτα.pdf
Acrobat Reader File 04 Ευρύχου.pdf
Acrobat Reader File 05 Κακοπετριά.pdf
Acrobat Reader File 06 Καλιάνα.pdf
Acrobat Reader File 07 Κατύδατα.pdf
Acrobat Reader File 08 Κοράκου.pdf
Acrobat Reader File 09 Ληνού.pdf
Acrobat Reader File 10 Σινά Όρος.pdf
Acrobat Reader File 11 Σπήλια και Κούρδαλι.pdf
Acrobat Reader File 13 Φλάσου.pdf
Acrobat Reader File 12 Τεμβριά.pdf
2022/08/12 Λάρνακα Τοπικό Σχέδιο Λάρνακας 2022 (Δήμος Λάρνακας, Δήμος Αραδίππου, Δήμος Λειβαδιών, Δήμος Δρομολαξιάς-Μενεού, Καλό Χωριό, Βορόκληνη, Πύλα) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Εγκριμένο κείμενο (2022).pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (2019).pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Περιοχή Μελέτης και Διοικητική Δομή.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο (2022).pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Χρήση Γης Τ.Σχ. Λάρνακας & Περιβάλλουσων Κοινοτήτων (2022).pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Κύριο & Βασικό Δευτερεύον Οδικό Δίκτυο (2022).pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Κύριο Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων (2022).pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 Αστικό Κέντρο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 7 Κεντρική Αστική Περιοχή.pdf
Acrobat Reader File Σχ 8 Ισοθορυβική Καμπύλη Αεροσκαφών.pdf
Acrobat Reader File Σχ 9 Χρήσεις γης (2022).pdf
Acrobat Reader File Σχ 10 Πολεοδομικές Ζώνες (2022).pdf
Acrobat Reader File Σχ 11 Περιβαλλοντικός Πλούτος.pdf
Acrobat Reader File Σχ 11Α Περιβαλλοντικός Πλούτος.pdf
Acrobat Reader File Σχ 12 Περιβαλλοντικές Απειλές.pdf
Acrobat Reader File Σχ 13 Ειδικές Πρόνοιες του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας.pdf
Acrobat Reader File Σχ 13Α Ειδικές Πρόνοιες του Διεθνούς Αερολιμένα Λάρνακας.pdf
2022/07/22 Αμμόχωστος, Λάρνακα Τοπικό Σχέδιο Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου (Δήμος Σωτήρας, Φρέναρος, Λιοπέτρι, Ξυλοφάγου, Αυγόρου, Άχνα, Αχερίτου) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης 27.07.2022.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (εγκριμένο 2020).pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (εγκριμένο 2022).pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Περιοχή μελέτης και διοικητική δομή.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Χρήση Γης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Κύριο οδικό δίκτυο και δίκτυο ποδηλατοδρόμων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Περιβαλλοντικός πλούτος.pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 Κοινοτικές και άλλες δημόσιες χρήσεις.pdf
2022/05/16 Κυρίαρχες Περιοχές Βάσεων Δήλωση Πολιτικής ΚΠΒ Ακρωτηρίου και Δεκέλειας (Δήμος Ύψωνα, Δήμος Κάτω Πολεμιδιών, Ακρωτήρι, Ασώματος, Τσερκέζοι, Τραχώνι, Κολόσσι, Επισκοπή, Ερήμη, Σωτήρα, Παραμάλι, Αυδήμου) Acrobat Reader File 1 - Σχέδιο Περιοχής Μελέτης ΚΠΒ Ακρωτηρίου και Δεκέλειας.pdf
Acrobat Reader File 2 - Σχέδιο Πολεοδομικών Ζωνών ΚΠΒ Ακρωτηρίου.pdf
Acrobat Reader File 3 - Σχέδιο Πολεοδομικών Ζωνών ΚΠΒ Δεκέλειας.pdf
Acrobat Reader File 4 - Σχέδιο Χρήσεων Γης ΚΠΒ Ακρωτηρίου.pdf
Acrobat Reader File 5 - Σχέδιο Χρήσεων Γης ΚΠΒ Δεκέλειας.pdf
Acrobat Reader File 6 - Σχέδιο Περιβαλλοντικού Πλούτου ΚΠΒ Ακρωτηρίου.pdf
Acrobat Reader File 7 - Σχέδιο Περιβαλλοντικού Πλούτου ΚΠΒ Δεκέλειας.pdf
Acrobat Reader File 8 - Σχέδιο Οδικού Δικτύου ΚΠΒ Ακρωτηρίου.pdf
Acrobat Reader File 9 - Σχέδιο Οδικού Δικτύου ΚΠΒ Δεκέλειας.pdf
Acrobat Reader File 10 - Δρόμος Πρωταρχικής Σημασίας Τραχωνίου Μάιος 2022.pdf
Acrobat Reader File Δήλωση Πολιτικής ΚΠΒ Ακρωτηρίου και Δεκέλειας.pdf
2015/10/23 Λεμεσός Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2015 Χωροταξικής Περιοχής Χ (Κοινότητα: Κολόσσι) Acrobat Reader File 09 Κολόσσι.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λεμεσού.pdf
2017/12/08 Λεμεσός Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2017 Χωροταξικής Περιοχής Χ (Κοινότητες: Άγιος Θωμάς, Αλέκτορα, Ανώγυρα, Ασώματος, Αυδήμου, Επισκοπή, Ερήμη, Καντού, Παραμάλι, Πισσούρι, Πλατανισκιά, Πραστειό Αυδήμου, Σωτήρα, Τραχώνι) Acrobat Reader File 01 Άγιος Θωμάς.pdf
Acrobat Reader File 02 Αλέκτορα.pdf
Acrobat Reader File 03 Ανώγυρα.pdf
Acrobat Reader File 04 Ασώματος.pdf
Acrobat Reader File 05 Αυδήμου.pdf
Acrobat Reader File 06 Επισκοπή.pdf
Acrobat Reader File 07 Ερήμη.pdf
Acrobat Reader File 08 Καντού.pdf
Acrobat Reader File 10 Παραμάλι.pdf
Acrobat Reader File 12 Πλατανισκιά.pdf
Acrobat Reader File 13 Πραστειό Αυδήμου.pdf
Acrobat Reader File 14 Σωτήρα.pdf
Acrobat Reader File 15 Τραχώνι.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λεμεσού.pdf
Acrobat Reader File 11 ΠΙΣΣΟΥΡΙ.pdf
2017/12/08 Λεμεσός Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2017 Χωροταξικής Περιοχής ΙΧ (Κοινότητες: Άγιος Τύχωνας, Ακρούντα, Αρμενοχώρι, Μοναγρούλι, Μονή, Μουτταγιάκα, Παρεκκλησιά, Πύργος, Φοινικάρια) Acrobat Reader File 01 Άγιος Τύχωνας.pdf
Acrobat Reader File 02 Ακρούντα.pdf
Acrobat Reader File 03 Αρμενοχώρι.pdf
Acrobat Reader File 04 Μοναγρούλι.pdf
Acrobat Reader File 05 Μονή.pdf
Acrobat Reader File 06 Μουτταγιάκα.pdf
Acrobat Reader File 07 Παρεκκλησιά.pdf
Acrobat Reader File 09 Πύργος.pdf
Acrobat Reader File 10 Φοινικάρια.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λεμεσού.pdf
2017/08/25 Λεμεσός Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2017 Χωροταξικής Περιοχής ΙΧ (Κοινότητα: Πεντάκωμο) Acrobat Reader File 08 Πεντάκωμο.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λεμεσού.pdf
2017/03/17 Λεμεσός Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2017 Χωροταξικής Περιοχής VΙΙΙ (Κοινότητες: Ακαπνού, Ασγάτα, Βάσα Κελλακίου, Βίκλα, Επταγώνεια, Κελλάκι, Κλωνάρι, Πραστιό Κελλακίου, Σανίδα) Acrobat Reader File 01 Ακαπνού.pdf
Acrobat Reader File 02 Ασγάτα.pdf
Acrobat Reader File 03 Βάσα Κελλακίου.pdf
Acrobat Reader File 04 Βίκλα.pdf
Acrobat Reader File 05 Επταγώνεια.pdf
Acrobat Reader File 06 Κελλάκι.pdf
Acrobat Reader File 07 Κλωνάρι.pdf
Acrobat Reader File 08 Πραστιό Κελλακίου.pdf
Acrobat Reader File 09 Σανίδα.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λεμεσού.pdf
2018/04/20 Λεμεσός Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2018 Χωροταξικής Περιοχής VI (Κοινότητες: Άγιος Αμβρόσιος, Άγιος Θεράπων, Κάτω Κυβίδες, Λόφου, Πάνω Κυβίδες, Πάχνα, Σούνι-Ζανακιά) Acrobat Reader File 01 Άγιος Αμβρόσιος.pdf
Acrobat Reader File 02 Άγιος Θεράπων.pdf
Acrobat Reader File 04 Κάτω Κυβίδες.pdf
Acrobat Reader File 05 Λόφου.pdf
Acrobat Reader File 06 Πάνω Κυβίδες.pdf
Acrobat Reader File 07 Πάχνα.pdf
Acrobat Reader File 08 Σούνι Ζανακιά.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λεμεσού.pdf
2016/12/23 Λεμεσός Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2016 Χωροταξικής Περιοχής VΙΙ (Κοινότητες: Απεσιά, Αψιού, Γεράσα, Καπηλειό, Κορφή, Λιμνάτης, Μαθικολώνη, Παλόδια, Παραμύθα, Σπιτάλι, Φασούλα) Acrobat Reader File 01 Απεσιά.pdf
Acrobat Reader File 02 Αψιού.pdf
Acrobat Reader File 03 Γεράσα.pdf
Acrobat Reader File 04 Καπηλειό.pdf
Acrobat Reader File 05 Κορφή.pdf
Acrobat Reader File 06 Λιμνάτης.pdf
Acrobat Reader File 07 Μαθικολώνη.pdf
Acrobat Reader File 08 Παλόδεια.pdf
Acrobat Reader File 09 Παραμύθα.pdf
Acrobat Reader File 10 Σπιτάλι.pdf
Acrobat Reader File 11 Φασούλα.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λεμεσού.pdf
2015/02/20 Λεμεσός Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2015 Χωροταξικής Περιοχής Ι (Κοινότητες: Αμίαντος, Κάτω Πλάτρες, Πάνω Πλάτρες, Φοινί) Acrobat Reader File 03 Αμίαντος.pdf
Acrobat Reader File 04 Κάτω Πλάτρες.pdf
Acrobat Reader File 07 Πάνω Πλάτρες.pdf
Acrobat Reader File 10 Φοινί.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λεμεσού.pdf
2016/02/12 Λεμεσός Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2016 Χωροταξικής Περιοχής ΙΙ (Κοινότητες: Άγιος Θεόδωρος, Άγιος Ιωάννης, Αγρίδια, Αγρός, Δύμες, Κάτω Μύλος, Κυπερούντα, Πελένδρι, Ποταμίτισσα, Χανδριά) Acrobat Reader File 01 Άγιος Θεόδωρος.pdf
Acrobat Reader File 02 Άγιος Ιωάννης.pdf
Acrobat Reader File 03 Αγρίδια.pdf
Acrobat Reader File 04 Αγρός.pdf
Acrobat Reader File 06 Κάτω Μύλος.pdf
Acrobat Reader File 07 Κυπερούντα.pdf
Acrobat Reader File 08 Πελένδρι.pdf
Acrobat Reader File 09 Ποταμίτισσα.pdf
Acrobat Reader File 10 Χανδριά.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λεμεσού.pdf
Acrobat Reader File 05 Δύμες.pdf
2016/03/18 Λεμεσός Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2016 Χωροταξικής Περιοχής V (Κοινότητες: Άρσος, Βάσα Κοιλανίου, Βουνί, Γερόβασα, Δορά, Κισσούσα, Κοιλάνι, Μαλιά, Μανδριά, Όμοδος, Πέρα Πέδι, Ποταμιού) Acrobat Reader File 01 Άρσος.pdf
Acrobat Reader File 02 Βάσα Κοιλανίου.pdf
Acrobat Reader File 03 Βουνί.pdf
Acrobat Reader File 04 Γερόβασα.pdf
Acrobat Reader File 05 Δορά.pdf
Acrobat Reader File 06 Κισσούσα.pdf
Acrobat Reader File 07 Κοιλάνι.pdf
Acrobat Reader File 08 Μαλιά.pdf
Acrobat Reader File 09 Μανδριά.pdf
Acrobat Reader File 10 Όμοδος.pdf
Acrobat Reader File 11 Πέρα Πέδι.pdf
Acrobat Reader File 12 Ποταμιού.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λεμεσού.pdf
2017/03/17 Λεμεσός Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2017 Χωροταξικής Περιοχής ΙV (Κοινότητες: Άγιος Γεώργιος, Άγιος Μάμας, Δωρός, Κουκά, Συλίκου, Λάνεια, Μονάγρι, Μονιάτης, Τριμήκληνη) Acrobat Reader File 01 Άγιος Γεώργιος.pdf
Acrobat Reader File 02 Άγιος Μάμας.pdf
Acrobat Reader File 03 Δωρός.pdf
Acrobat Reader File 04 Κουκά.pdf
Acrobat Reader File 05 Συλίκου.pdf
Acrobat Reader File 06 Λάνεια.pdf
Acrobat Reader File 07 Μονάγρι.pdf
Acrobat Reader File 08 Μονιάτης.pdf
Acrobat Reader File 09 Τριμήκληνη.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λεμεσού.pdf
2015/05/29 Λεμεσός Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2015 Χωροταξικής Περιοχής ΙΙΙ (Κοινότητες: Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Παύλος, Αρακαπάς, Διερώνα, Ζωοπηγή, Καλό Χωριό, Λουβαράς, Συκόπετρα) Acrobat Reader File 01 Άγιος Κωνσταντίνος.pdf
Acrobat Reader File 02 Άγιος Παύλος.pdf
Acrobat Reader File 03 Αρακαπάς.pdf
Acrobat Reader File 04 Διερώνα.pdf
Acrobat Reader File 05 Ζωοπηγή.pdf
Acrobat Reader File 06 Καλό Χωριό.pdf
Acrobat Reader File 07 Λουβαράς.pdf
Acrobat Reader File 08 Συκόπετρα.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λεμεσού.pdf
2014/02/14 Παγκύπρια Δήλωση Πολιτικής για την Ύπαιθρο Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Ενιαίο Κείμενο Δήλωσης Πολιτικής 1996 – 2014 (Ισχύον).pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λεμεσού.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λευκωσίας.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Πάφου.pdf
2018/05/04 Λευκωσία Τοπικό Σχέδιο Λευκωσίας 2018 (εγκριμένο) (Δήμοι: Λευκωσία, Άγιος Δομέτιος, Έγκωμη, Στρόβολος, Αγλαντζιά, Λακατάμια, Λατσιά, Γέρι) Acrobat Reader FIle Γνωστοποίηση Δημοσίευσης.PDF
Acrobat Reader File Κάνναβος Τροποποιημένων Λεπτομερών ΦΣχ.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (2016).pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερή ΦΣχ Κλίμακα 10 000 (α).pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερή ΦΣχ Κλίμακα 10 000 (β).pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερή ΦΣχ Κλίμακα 25 000.pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Περιοχή Μελέτης & Διοικητική Δομή.pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 Στρατηγικό Σχέδιο Κύριων Αστικών Λειτουργιών.pdf
Acrobat Reader File Σχ 7 Αστικό Κέντρο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 9 Πολεοδομικές Ζώνες Κλίμακα 10 000 (α).pdf
Acrobat Reader File Σχ 9 Πολεοδομικές Ζώνες Κλίμακα 10 000 (β).pdf
Acrobat Reader File Σχ 9 Πολεοδομικές Ζώνες Κλίμακα 25 000.pdf
Acrobat Reader File Σχ 10 Χρήση Γης Κλίμακα 10 000 (α).pdf
Acrobat Reader File Σχ 10 Χρήση Γης Κλίμακα 10 000 (β).pdf
Acrobat Reader File Σχ 10 Χρήση Γης Κλίμακα 25 000.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο + Ένθετα Σχέδια αρ 2-5 (εγκριμένα 2018).pdf
Acrobat Reader File Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Γερίου.pdf
Acrobat Reader File Περιμετρικός Αυτοκινητόδρομος Λακατάμιας.pdf
Acrobat Reader File Δρόμος πρωταρχικής σημασίας-Μακεδονίας & Γεωργίου Σεφέρη.pdf
2008/07/18 Λευκωσία Σχέδιο Περιοχής Παλαιού Πυρήνα Στροβόλου 2008 (Δήμος: Στρόβολος - Παλαιός Πυρήνας) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Έκθεση Αναθεώρησης (2014).pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (2006).pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (εγκριμένο 2008).pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Περιοχή Σχεδίου.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Χρήση Γης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Κυκλοφοριακή διαχείριση.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Διατήρηση.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 Έργα Προτεραιότητας.pdf
2013/03/01 Αμμόχωστος Δήλωση Πολιτικής Παραλιμνίου 2013 (Δήμος: Παραλίμνι) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (2011).pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (εγκριμένο 2013).pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Χρήση Γης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Οδικά δίκτυα & ποδηλατόδρομοι.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Περιβάλλον.pdf
2003/10/24 Αμμόχωστος Τοπικό Σχέδιο Δερύνειας 2003 (Δήμος: Δερύνεια) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (2000).pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (εγκριμένο 2003).pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Χρήση Γης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Οδικό Δίκτυο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Χρήση Γης Πυρήνα.pdf
2015/04/03 Λάρνακα Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2015 Χωροταξικής Περιοχής V (Κοινότητες: Αγίοι Βαβατσινιάς, Βαβατσινιά, Βάβλα, Κάτω Δρυς, Λάγεια, Μελίνη, Οδού, Ορά) Acrobat Reader File 01 Αγίοι Βαβατσινιάς.pdf
Acrobat Reader File 02 Βαβατσινιά.pdf
Acrobat Reader File 03 Βάβλα.pdf
Acrobat Reader File 04 Κάτω Δρυς.pdf
Acrobat Reader File 05 Λάγεια.pdf
Acrobat Reader File 06 Μελίνη.pdf
Acrobat Reader File 07 Οδού.pdf
Acrobat Reader File 08-1 Ορά.pdf
Acrobat Reader File 08-2 Ορά.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση Δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2015/09/04 Λάρνακα Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2015 Χωροταξικής Περιοχής ΙV (Κοινότητες: Άγιος Θεόδωρος, Κοφίνου, Μαρώνι, Σκαρίνου, Χοιροκιτία, Ψεματισμένος) Acrobat Reader File 01 Άγιος Θεόδωρος.pdf
Acrobat Reader File 04 Κοφίνου.pdf
Acrobat Reader File 06 Μαρώνι.pdf
Acrobat Reader File 07 Σκαρίνου.pdf
Acrobat Reader File 09 Χοιροκοιτία.pdf
Acrobat Reader File 10 Ψεματισμένος.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση Δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2016/02/26 Λάρνακα Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2016 Χωροταξικής Περιοχής ΙΙΙ (Κοινότητες: Αγγλισίδες, Αλαμινός, Αλεθρικό, Αναφωτίδα-Απλάντα, Κίτι-Σοφτάδες, Κλαυδιά, Μαζωτός, Μενόγεια, Περιβόλια, Τερσεφάνου) Acrobat Reader File 01 Αγγλισίδες.pdf
Acrobat Reader File 02 Αλαμινός.pdf
Acrobat Reader File 03 Αλεθρικό.pdf
Acrobat Reader File 04 Αναφωτίδα-Απλάντα.pdf
Acrobat Reader File 06 Κίτι-Σοφτάδες.pdf
Acrobat Reader File 07 Κλαυδιά.pdf
Acrobat Reader File 08 Μαζωτός.pdf
Acrobat Reader File 09 Μενόγεια.pdf
Acrobat Reader File 10 Περιβόλια.pdf
Acrobat Reader File 11 Τερσεφάνου.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση Δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2015/12/23 Λάρνακα Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2015 Χωροταξικής Περιοχής ΙΙ (Κοινότητες: Αγία Άννα, Δελίκηπος, Καλό Χωριό, Κόρνος, Μοσφιλωτή, Πυργά, Ψευδάς) Acrobat Reader File 01 Αγία Άννα.pdf
Acrobat Reader File 02 Δελίκηπος.pdf
Acrobat Reader File 03 Καλό Χωριό.pdf
Acrobat Reader File 04 Κόρνος.pdf
Acrobat Reader File 06 Πυργά.pdf
Acrobat Reader File 07 Ψευδάς.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση Δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
Acrobat Reader File 05 Μοσφιλωτή.pdf
2017/07/14 Λάρνακα Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2017 Χωροταξικής Περιοχής Ι (Κοινότητες: Αβδελλερό, Βορόκληνη, Κελλιά, Πύλα, Τρούλλοι) Acrobat Reader File 01 Αβδελλερό.pdf
Acrobat Reader File 02 Βορόκληνη.pdf
Acrobat Reader File 03 Κελλιά.pdf
Acrobat Reader File 05 Πύλα.pdf
Acrobat Reader File 06 Τρούλλοι.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση Δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2012/12/21 Παραρτήματα Τοπικών Σχεδίων Acrobat Reader File Διόρθωση τυπογραφικών λαθών (15-05-14).pdf
Acrobat Reader File Παραρτήματα Τοπικών Σχεδίων (εγκριμένο 2012).pdf
Acrobat Reader File Παραρτήματα Τοπικών Σχεδίων 2011.pdf
2013/01/04 Λεμεσός Τοπικό Σχέδιο Λεμεσού 2013 (εγκριμένο) [Δήμοι: Λεμεσός, Μέσα Γειτονιά, Άγιος Αθανάσιος, Κάτω Πολεμίδια, Γερμασόγεια, Ύψωνας και Κοινότητες: Πάνω Πολεμίδια, Τσερκέζ Τσιφλίκ, Άγιος Τύχωνας (μέρος), Παρεκκλησιά (μέρος), Πύργος (μέρος), Μουτταγιάκα (μέρος), Μονή (μέρος), Μοναγρούλλι (μέρος)] Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (2011).pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (εγκριμένο 2013).pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Διοικητικά Όρια & Τοπικές Αρχές.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Θέση στην Περιφέρεια.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Κύριο Οδικό Δίκτυο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Δημόσιοι Χώροι Στάθμευσης & Επιβίβασης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Χάρτης Αθλητικής Υποδομής.pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 Χάρτης Ποδηλατόδρομων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 7 Χάρτης Κινήτρων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 9 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 10 Χάρτης Περιβαλλοντικού Πλούτου.pdf
Acrobat Reader File Σχ 11 Περιβαλλοντικές Απειλές.pdf
Acrobat Reader File Σχ 12 Δευτερεύον Οδικό Δίκτυο & Ποδηλατόδρομοι.pdf
Acrobat Reader File Σχ 8 Χρήση Γης.pdf
2017/11/24 Λευκωσία Σχέδιο Περιοχής Κέντρου Λευκωσίας 2017 (εγκριμένο) (Δήμος: Λευκωσία - Αστικό Κέντρο) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο.pdf
Acrobat Reader File Σχέδιο Πολεοδομικών Ζωνών.pdf
2017/03/31 Αμμόχωστος Δήλωση Πολιτικής Αγίας Νάπας 2017 (Δήμος: Αγία Νάπα) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (2015).pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (εγκριμένο 2017).pdf
Acrobat Reader File Προσάρτημα 5 Πολιτική Ανταλλαγών.pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Ιδεόγραμμα Ανάπτυξης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Χρήση Γης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Χρήση Γης Περιοχής Κέντρου.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Κύριο οδικό δίκτυο & Δίκτυο ποδηλατοδρόμων.pdf
2015/04/03 Πάφος Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2015 Χωροταξικής Περιοχής ΙΧ (Κοινότητες: Αρμίνου, Κεδάρες, Κελοκέδαρα, Μέσανα, Πραιτώρι, Σαλαμιού, Φιλούσα Κελοκεδάρων) Acrobat Reader File 03 Aρμίνου.pdf
Acrobat Reader File 04 Κεδάρες.pdf
Acrobat Reader File 05 Κελοκέδαρα.pdf
Acrobat Reader File 07 Μέσανα.pdf
Acrobat Reader File 08 Πραιτώρι.pdf
Acrobat Reader File 09 Σαλαμιού.pdf
Acrobat Reader File 10 Φιλούσα Κελοκεδάρων.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Πάφου 2018.pdf
2015/04/03 Πάφος Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2015 Χωροταξικής Περιοχής VIΙΙ (Κοινότητες: Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων, Αμαργέτη, Ασπρόγια, Γαλαταριά, Κοιλίνεια, Πάνω Παναγιά, Πενταλιά, Στατός – Άγιος Φώτιος) Acrobat Reader File 01 Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων.pdf
Acrobat Reader File 02 Αμαργέτη.pdf
Acrobat Reader File 03 Ασπρόγια.pdf
Acrobat Reader File 05 Γαλαταριά.pdf
Acrobat Reader File 06 Κοιλίνεια.pdf
Acrobat Reader File 09 Πάνω Παναγιά.pdf
Acrobat Reader File 10 Πενταλιά.pdf
Acrobat Reader File 11 Στατός - Άγιος Φώτιος.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Πάφου 2018.pdf
2015/05/15 Πάφος Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2015 Χωροταξικής Περιοχής VΙ (Κοινότητες: Ακουρσός, Καλλέπεια, Κοίλη, Κούρδακα, Λεμώνα, Λετύμπου, Πολέμι, Στρουμπί, Τσάδα, Χούλου) Acrobat Reader File 01 Ακουρσός.pdf
Acrobat Reader File 02 Καλλέπεια.pdf
Acrobat Reader File 03 Κοίλη.pdf
Acrobat Reader File 04 Κούρδακα.pdf
Acrobat Reader File 05 Λεμώνα.pdf
Acrobat Reader File 06 Λετύμπου.pdf
Acrobat Reader File 08 Πολέμι.pdf
Acrobat Reader File 09 Στρουμπί.pdf
Acrobat Reader File 10 Τσάδα.pdf
Acrobat Reader File 11 Χούλου.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Πάφου 2018.pdf
2015/01/23 Λευκωσία Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2015 Χωροταξικής Περιοχής ΙΧ (Κοινότητες: Κάτω Πύργος, Μοσφίλι, Πάνω Πύργος, Παχύαμμος, Πηγένια) Acrobat Reader File 03 Κάτω Πύργος.pdf
Acrobat Reader File 05 Μοσφίλι.pdf
Acrobat Reader File 06 Πάνω Πύργος.pdf
Acrobat Reader File 07 Παχύαμμος.pdf
Acrobat Reader File 08 Πηγένια.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λευκωσίας.pdf
2008/02/08 Πάφος Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2008 Χωροταξικής Περιοχής V (Δήμος: Πέγεια) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση Δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Πάφου.pdf
Acrobat Reader File Πολεοδομικές Ζώνες Πέγειας.pdf
2017/02/03 Πάφος Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2017 Χωροταξικής Περιοχής XIΙ (Κοινότητες: Αγία Βαρβάρα, Αναρίτα, Κούκλια, Μανδριά, Νικόκλεια, Τίμη) Acrobat Reader File 01 Αγία Βαρβάρα.pdf
Acrobat Reader File 02 Αναρίτα.pdf
Acrobat Reader File 03 Κούκλια.pdf
Acrobat Reader File 04 Μανδριά.pdf
Acrobat Reader File 05 Νικόκλεια.pdf
Acrobat Reader File 06 Τίμη.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Πάφου.pdf
2015/06/19 Πάφος Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2015 Χωροταξικής Περιοχής XI (Κοινότητες: Άρμου, Ελεδιό, Επισκοπή, Μαραθούντα, Χολέτρια, Νατά) Acrobat Reader File 02 Άρμου.pdf
Acrobat Reader File 03 Ελεδιό.pdf
Acrobat Reader File 04 Επισκοπή.pdf
Acrobat Reader File 05 Μαραθούντα.pdf
Acrobat Reader File 07 Χολέτρια.pdf
Acrobat Reader File 08 Νατά.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Πάφου.pdf
2015/06/19 Πάφος Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2015 Χωροταξικής Περιοχής X (Κοινότητες: Πάνω Αρχιμανδρίτα, Μαμώνια, Τραχυπέδουλα) Acrobat Reader File 02 Πάνω Αρχιμανδρίτα.pdf
Acrobat Reader File 03 Μαμώνια.pdf
Acrobat Reader File 07 Τραχυπέδουλα.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Πάφου.pdf
2016/01/29 Πάφος Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2015 Χωροταξικής Περιοχής VΙI (Κοινότητες: Άγιος Δημητριανός, Αναδιού, Δρυμού, Θρινιά, Κανναβιού, Κρίτου Μαρόττου, Λάσα, Μηλιά, Φύτη, Ψάθι) Acrobat Reader File 01 Άγιος Δημητριανός.pdf
Acrobat Reader File 02 Αναδιού.pdf
Acrobat Reader File 03 Δρυμού.pdf
Acrobat Reader File 04 Θρινιά.pdf
Acrobat Reader File 05 Κανναβιού.pdf
Acrobat Reader File 06 Κρίτου Μαρόττου.pdf
Acrobat Reader File 07 Λάσα.pdf
Acrobat Reader File 08 Μηλιά.pdf
Acrobat Reader File 09 Φύτη.pdf
Acrobat Reader File 10 Ψάθι.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Πάφου.pdf
2016/01/22 Πάφος Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2016 Χωροταξικής Περιοχής ΙΙΙ (Κοινότητες: Γιόλου, Γουδί, Θελέτρα, Κάτω Ακουρδάλεια, Κρίτου Τέρα, Μηλιού, Πάνω Ακουρδάλεια, Σκούλλη, Χόλη) Acrobat Reader File 01 Γιόλου.pdf
Acrobat Reader File 02 Γουδί.pdf
Acrobat Reader File 03 Θελέτρα.pdf
Acrobat Reader File 05 Κάτω Ακουρδάλεια.pdf
Acrobat Reader File 06 Κρίτου Τέρα.pdf
Acrobat Reader File 08 Μηλιού.pdf
Acrobat Reader File 09 Πάνω Ακουρδάλεια.pdf
Acrobat Reader File 11 Σκούλλη.pdf
Acrobat Reader File 12 Χόλη.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Πάφου.pdf
2017/01/20 Πάφος Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2017 Χωροταξικής Περιοχής ΙΙ (Κοινότητες: Λυσός, Περιστερώνα, Μελάδεια, Σίμου, Φιλούσα Χρυσοχούς) Acrobat Reader File 04 Λυσός.pdf
Acrobat Reader File 05 Περιστερώνα.pdf
Acrobat Reader File 06 Μελάδεια.pdf
Acrobat Reader File 09 Σίμου.pdf
Acrobat Reader File 11 Φιλούσα Χρυσοχούς.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Πάφου.pdf
2017/01/20 Πάφος Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2017 Χωροταξικής Περιοχής Ι (Κοινότητες: Αγία Μαρίνα, Άγιος Ισίδωρος, Αργάκα, Κυνούσα, Νέα Δήμματα, Γιαλιά, Πομός, Στενή) Acrobat Reader File 01 Αγία Μαρίνα.pdf
Acrobat Reader File 02 Άγιος Ισίδωρος.pdf
Acrobat Reader File 03 Αργάκα.pdf
Acrobat Reader File 04 Κυνούσα.pdf
Acrobat Reader File 06 Νέα Δήμματα.pdf
Acrobat Reader File 07 Γιαλιά.pdf
Acrobat Reader File 09 Πομός.pdf
Acrobat Reader File 10 Στενή.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Πάφου.pdf
2016/09/23 Λευκωσία Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2016 Χωροταξικής Περιοχής V (Κοινότητες: Αληθινού, Άλωνα, Απλίκι Ορεινής, Ασκάς, Λαγουδερά, Λιβάδια Λευκωσίας, Παλαιχώρι Ορεινής, Παλαιχώρι Μόρφου, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Σαράντι, Φτερικούδι) Acrobat Reader File 01 Αληθινού.pdf
Acrobat Reader File 02 Άλωνα.pdf
Acrobat Reader File 03 Απλίκι Ορεινής.pdf
Acrobat Reader File 04 Ασκάς.pdf
Acrobat Reader File 05 Λαγουδερά.pdf
Acrobat Reader File 06 Λιβάδια Λευκωσίας.pdf
Acrobat Reader File 07-1 Παλαιχώρι Ορεινής.pdf
Acrobat Reader File 07-2 Παλαιχώρι Μόρφου.pdf
Acrobat Reader File 08 Πλατανιστάσα.pdf
Acrobat Reader File 09 Πολύστυπος.pdf
Acrobat Reader File 10 Σαράντι.pdf
Acrobat Reader File 11 Φτερικούδι.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λευκωσίας.pdf
2015/09/18 Λευκωσία Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2015 Χωροταξικής Περιοχής VΙ (Κοινότητες: Αγία Ειρήνη, Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου, Άγιος Γεώργιος Καυκάλου, Βυζακιά, Αγίοι Ηλιόφωτοι, Καννάβια, Κάτω Κουτραφάς, Κάτω Μονή, Ξυλιάτος, Νικητάρι,Ποτάμι) Acrobat Reader File 01 Αγία Ειρήνη.pdf
Acrobat Reader File 02 Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου.pdf
Acrobat Reader File 03 Άγιος Γεώργιος Καυκάλου.pdf
Acrobat Reader File 04 Βυζακιά.pdf
Acrobat Reader File 05 Αγίοι Ηλιόφωτοι.pdf
Acrobat Reader File 06 Καννάβια.pdf
Acrobat Reader File 07 Κάτω Κουτραφάς.pdf
Acrobat Reader File 08 Κάτω Μονή.pdf
Acrobat Reader File 09 Ξυλιάτος.pdf
Acrobat Reader File 11 Νικητάρι.pdf
Acrobat Reader File 12 Ποτάμι.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λευκωσίας.pdf
2015/12/18 Λευκωσία Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2015 Χωροταξικής Περιοχής ΙΙ (Κοινότητες: Ανάγεια, Αναλιόντας, Επισκοπειό, Εργάτες, Καμπιά, Καπέδες, Κάτω Δευτερά, Πάνω Δευτερά, Κοτσιάτης, Λυθροδόντας, Μαθιάτης, Μαργί, Πέρα Ορεινής, Πολιτικό, Σια, Ψημολόφου) Acrobat Reader File 01 Ανάγεια.pdf
Acrobat Reader File 02 Αναλιόντας.pdf
Acrobat Reader File 03 Επισκοπειό.pdf
Acrobat Reader File 04 Εργάτες.pdf
Acrobat Reader File 05 Καμπιά.pdf
Acrobat Reader File 06 Καπέδες.pdf
Acrobat Reader File 08-1 Κάτω Δευτερά.pdf
Acrobat Reader File 08-2 Πάνω Δευτερά.pdf
Acrobat Reader File 09 Κοτσιάτης.pdf
Acrobat Reader File 10 Λυθροδόντας.pdf
Acrobat Reader File 11 Μαθιάτης.pdf
Acrobat Reader File 12 Μαργί.pdf
Acrobat Reader File 13 Πέρα Ορεινής.pdf
Acrobat Reader File 14 Πολιτικό.pdf
Acrobat Reader File 15 Σια.pdf
Acrobat Reader File 16 Ψημολόφου.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λευκωσίας.pdf
2016/12/19 Λευκωσία Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2016 Χωροταξικής Περιοχής ΙΙΙ (Κοινότητες: Αγίοι Τριμιθιάς, Ακάκι, Αστρομερίτης, Δένεια, Κοκκινοτριμιθιά, Μάμμαρη, Μένικο ή Μένοικο, Ορούντα, Παλαιομέτοχο, Περιστερώνα) Acrobat Reader File 01 Αγίοι Τριμιθιάς.pdf
Acrobat Reader File 02 Ακάκι.pdf
Acrobat Reader File 03 Αστρομερίτης.pdf
Acrobat Reader File 04 Δένεια.pdf
Acrobat Reader File 05 Κοκκινοτριμιθιά.pdf
Acrobat Reader File 06 Μάμμαρη.pdf
Acrobat Reader File 07 Μένικο.pdf
Acrobat Reader File 08 Ορούντα.pdf
Acrobat Reader File 09 Παλαιομέτοχο.pdf
Acrobat Reader File 10 Περιστερώνα.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λευκωσίας.pdf
2015/06/05 Λευκωσία Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2015 Χωροταξικής Περιοχής ΙV (Κοινότητες: Άγιος Επιφάνιος Ορεινής, Άγιος Ιωάννης Μαλούντας, Αγροκηπιά, Αρεδιού, Γούρρη, Καλό Χωριό Ορεινής, Καμπί, Κλήρου, Λαζανιάς, Μαλούντα, Μιτσερό, Φαρμακάς) Acrobat Reader File 01 Άγιος Επιφάνιος Ορεινής.pdf
Acrobat Reader File 02 Άγιος Ιωάννης.pdf
Acrobat Reader File 03 Αγροκηπιά.pdf
Acrobat Reader File 04 Αρεδιού.pdf
Acrobat Reader File 05 Γούρρη.pdf
Acrobat Reader File 06 Καλό Χωριό.pdf
Acrobat Reader File 07 Καμπί.pdf
Acrobat Reader File 08 Κλήρου.pdf
Acrobat Reader File 09 Λαζανιάς.pdf
Acrobat Reader File 10 Μαλούντα.pdf
Acrobat Reader File 11 Μιτσερό.pdf
Acrobat Reader File 12 Φαρμακάς.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λευκωσίας.pdf
2013/07/26 Λευκωσία Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2013 Χωροταξικής Περιοχής Ι (Κοινότητα: Ποταμιά) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Ποταμιά.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λευκωσίας.pdf
2018/12/14 Λάρνακα Αναθεώρηση Πολεοδομικών Ζωνών 2018 Χωροταξικής Περιοχής Ι (Κοινότητα: Κόχη) Acrobat Reader File 04 Κόχη.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
2019/10/25 Λάρνακα Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2019 Χωροταξικής Περιοχής ΙΙΙ (Κοινότητα: Κιβισίλι) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File 05 Κιβισίλι.pdf
Acrobat Reader File Χωροταξικές Περιοχές Λάρνακας.pdf
2005/10/27 Λευκωσία Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2005 Χωροταξικής Περιοχής VIIΙ (Κοινότητες: Γερακιές, Καλοπαναγιώτης, Κάμπος, Μουτουλλάς, Μυλικούρι, Οίκος, Πεδουλάς, Τσακίστρα) Acrobat Reader File Χωροταξική VIII Λευκωσία.pdf
2005/10/27 Αμμόχωστος Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2005 Χωροταξικής Περιοχής Ι (Δήμος: Σωτήρα και Κοινότητες: Άγιος Γεώργιος Αχερίτου, Αυγόρου, Άχνα, Λιοπέτρι, Φρέναρος) Acrobat Reader File Χωροταξική I Αμμόχωστος.pdf
2006/04/14 Λεμεσός Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2006 Χωροταξικής Περιοχής Ι (Κοινότητες: Άγιος Δημήτριος, Καμινάρια, Κάτω Αμίαντος, Κάτω Πλάτρες, Λεμύθου, Παλαιόμυλος, Πάνω Αμίαντος, Πάνω Πλάτρες, Πρόδρομος, Τρεις Ελιές, Φοινί) Acrobat Reader File Χωροταξική I Λεμεσός.pdf
2010/09/03 Πάφος Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2010 Χωροταξικής Περιοχής ΙV (Κοινότητες: Ίνεια) Acrobat Reader File Ίνεια.pdf
2010/07/30 Πάφος Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2010 Χωροταξικής Περιοχής ΙV (Κοινότητες: Δρούσεια, Κάθικας, Νέο Χωριό, Πάνω Αρόδες) Acrobat Reader File Δρούσεια.pdf
Acrobat Reader File Κάθικας.pdf
Acrobat Reader File Νέο Χωριό.pdf
Acrobat Reader File Πάνω Αρόδες.pdf
2005/08/05 Λάρνακα Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2005 Χωροταξικής Περιοχής I (Μέρος Β) (Κοινότητα: Ξυλοφάγου) Acrobat Reader File IB Ξυλοφάγου.pdf
2020/12/04 Λάρνακα Τοπικό Σχέδιο Λευκάρων (εγκριμένο 2020) (Δήμος: Πάνω Λεύκαρα και Κοινοτικό Συμβούλιο: Κάτω Λεύκαρα) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Κάνναβος Τροποποιημένων Λεπτομερών Φύλλων Σχεδίων Πολεοδομικών Ζωνών.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο & Ένθετα σχέδια.pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερές Φύλλο Σχέδιο 2-226-359 Κλίμακας 1 2000.pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερές Φύλλο Σχέδιο 2-227-359 Κλίμακας 1 2000.pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερές Φύλλο Σχέδιο 49-200615 Κλίμακας 1 500.pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερές Φύλλο Σχέδιο 49-200616.pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερές Φύλλο Σχέδιο 49-280303 Κλίμακας 1 500.pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερές Φύλλο Σχέδιο 49-280304 Κλίμακας 1 500.pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερές Φύλλο Σχέδιο 49-290101 Κλίμακας 1 500.pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερές Φύλλο Σχέδιο 49-2000601.pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερές Φύλλο Σχέδιο XLIX-20 Κλίμακας 1 5000.pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερές Φύλλο Σχέδιο XLIX-21 Κλίμακας 1 5000.pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερές Φύλλο Σχέδιο XLIX-29 Κλίμακας 1 5000.pdf
Acrobat Reader File Χάρτης Πολεοδομικών Ζωνών (Κλ 1 20 000).pdf
Acrobat Reader File Χάρτης Χρήσεων Γης (Κλ 1 20 000).pdf
Acrobat Reader File Λεπτομερές Φύλλο Σχέδιο XLIX-28 Κλίμακας 1 5000.pdf
2020/06/05 Λεμεσός Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2020 Χωροταξικής Περιοχής VΙ (Κοινότητα: Άλασσα) Acrobat Reader File Άλασσα.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
2020/01/24 Λάρνακα Εγκριμένες Πολεοδομικές Ζώνες 2020 Χωροταξικής Περιοχής IV (Κοινότητες: Ζύγι, Καλαβασός, Μαρί, Τόχνη) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File 02 Ζύγι.pdf
Acrobat Reader File 03 Καλαβασός.pdf
Acrobat Reader File 05 Μαρί.pdf
Acrobat Reader File 08 Τόχνη.pdf
Acrobat Reader File Βασιλικό.pdf
2021/12/23 Πάφος Τοπικό Σχέδιο Πάφου (εγκριμένο 2021) [Δήμοι: Πάφος, Γεροσκήπου, Πέγεια (μέρος) και Κοινότητες: Τάλα, Χλώρακα, Κισσόνεργα, Έμπα, Τρεμιθούσα, Λέμπα, Μεσόγη, Μέσα Χωριό, Αγία Μαρινούδα, Αχέλεια, Κονιά, Κοίλη (μέρος), Μαραθούντα (μέρος), Αγία Βαρβάρα (μέρος), Τίμη (μέρος)] Acrobat Reader File Εγκριμένο κείμενο (2021).pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (2019).pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Περιοχή Μελέτης και Διοικητική Δομή.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Χρήση Γης Περιβάλλουσων Κοινοτήτων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Κύριο & Βασικό Δευτερεύον Οδικό Δίκτυο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Κύριο Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Αστικό Κέντρο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 Χρήσεις Γης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 7 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 8 Περιβαλλοντικός Πλούτος.pdf
Acrobat Reader File Σχ 9 Περιβαλλοντικές Απειλές.pdf
Acrobat Reader File Σχ 10 Ειδικές Πρόνοιες Διεθνούς Αερολιμένα Πάφου.pdf
Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
2021/09/06 Λευκωσία Τοπικό Σχέδιο Τσερίου 2021 (τροποποίηση - επανεξέταση) (Δήμος: Τσέρι) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (2021).pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Περιοχή Μελέτης και Διοικητική Δομή.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Γενικό Χωροταξικό.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Οδικό Δίκτυο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Ποδηλατόδρομοι.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Χρήση Γης.pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 7 Περιβαλλοντικός Πλούτος.pdf
Acrobat Reader File Σχ 8 Χρήση Γης Περιβάλλουσων Τοπικών Αρχών.pdf
2021/08/06 Πάφος Τοπικό Σχέδιο Κόλπου Χρυσοχούς 2021 (τροποποίηση - επανεξέταση) (Δήμος: Πόλη Χρυσοχούς και Κοινότητες: Χρυσοχού, Πελαθούσα, Μακούντα, Καραμούλληδες) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο (2021).pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ 1_10000.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΖΩΝΕΣ 1_10000.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΥΡΗΝΑ ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ.pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 ΚΥΡΙΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ.pdf
Acrobat Reader File Σχ 7 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ.pdf
2021/03/05 Λευκωσία Τοπικό Σχέδιο για την Περιοχή Νότια της Λευκωσίας (τροποποίηση - επανεξέταση 2021) (Δήμος: Δάλι και Κοινότητες: Νήσου-Πέρα Χωρίο, Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Λύμπια) Acrobat Reader File Γνωστοποίηση Δημοσίευσης.pdf
Acrobat Reader File Κάνναβος Τροποποιημένων Λεπτομερών Σxεδίων ΤΣΝΛ 2021.pdf
Acrobat Reader File Κείμενο & Ένθετα Σχέδια Βιβλίου ΤΣΝΛ 2021.pdf
Acrobat Reader File Σχ 1 Περιοχή Μελέτης & Διοικητική Δομή.pdf
Acrobat Reader File Σχ 2 Χρήση Γης & Περιβάλλουσων Κοινοτήτων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 3 Κύριο & Βασικό Δευτερεύον Οδικό Δίκτυο.pdf
Acrobat Reader File Σχ 4 Κύριο Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 5 Περιβαλλοντικός Πλούτος.pdf
Acrobat Reader File Σχ 6 Ζώνες Προστασίας.pdf
Acrobat Reader File Σχ 7 Κοινοτικές & άλλες Δημόσιες Χρήσεις.pdf
Acrobat Reader File Σχ 8 Κρατική Γη & Ορυκτοί Πόροι.pdf
Acrobat Reader File Σχ 9 Τοπογραφία.pdf
Acrobat Reader File Σχ 10 Περιοχές ΕΠικινδυνότητας.pdf
Acrobat Reader File Σχ 11 Περιοχές Ειδικής Πολιτικής & Ειδικών Χρήσεων.pdf
Acrobat Reader File Σχ 12 Πολεοδομικές Ζώνες.pdf
Acrobat Reader File Σχ 13 Χρήση Γης.pdf
Acrobat Reader File ΦΣχ 3046 - Κλίμακα 1 5000.pdf
Acrobat Reader File ΦΣχ 3046E1 - Κλίμακα 1 2500.pdf
Acrobat Reader File ΦΣχ 3064W1 - Κλίμακα 1 2500.pdf
Acrobat Reader File ΦΣχ 3064W2 - Κλίμακα 1 2500.pdf
Acrobat Reader File ΦΣχ 3915 - Κλίμακα 1 5000.pdf
Acrobat Reader File Χάρτης Πολεοδομικών Ζωνών Κλίμακας 1 25 000.pdf
Acrobat Reader File Χάρτης Χρήσεων Γης Κλίμακας 1 25000.pdf

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης Back To Top