Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Με στόχο την απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών αδειοδότησης της ανάπτυξης, από την 1η Οκτωβρίου 2020, τέθηκε σε εφαρμογή η Νέα Πολιτική Αδειοδότησης, με την οποία εισήχθη νέα διαδικασία ταχείας αδειοδότησης οικιστικών αναπτύξεων, μέχρι δύο μονάδων κατοικίας σε οικόπεδο ή σε υπό δημιουργία οικόπεδο (πολεοδομική βεβαιότητα). Ταυτόχρονα, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για χορήγηση πολεοδομικής άδειας στις Πολεοδομικές Αρχές του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, και αντίστοιχα αιτήσεων για έκδοση άδειας οικοδομής στις πέντε Επαρχιακές Διοικήσεις.

Παράλληλα, από τις 28/06/2022 έχει τεθεί σε χρήση από τις 5 Πολεοδομικές Αρχές του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ, μέσω του οποίου οι πιο πάνω πολεοδομικές αιτήσεις (για μέχρι δύο μονάδες κατοικίας σε οικόπεδο/υπό δημιουργία οικόπεδο), υποβάλλονται και τυγχάνουν διαχείρισης ηλεκτρονικά, και οι πολεοδομικές άδειες αποστέλλονται πλέον ηλεκτρονικά στους μελετητές, με χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής.

Μετά την επιτυχή εφαρμογή της νέας διαδικασίας αδειοδότησης, για διετή περίπου περίοδο, σε οικιστικές αναπτύξεις μέχρι δύο μονάδων κατοικίας, έχει αποφασιστεί η επέκταση του πεδίου εφαρμογής και σε μεγαλύτερης κλίμακας αναπτύξεις, που αφορούν σε 3 ή 4 μονάδες κατοικίας, μέχρι 12 κατοικίες εν σειρά, μέχρι 20 οικιστικά διαμερίσματα σε πολυκατοικία, καθώς και σε μεικτές, εμπορικές/γραφειακές/οικιστικές αναπτύξεις, εμβαδού μέχρι 1000 τ.μ., σε οικόπεδα και σε υπό δημιουργία οικόπεδα. Το πεδίο εφαρμογής της νέας διαδικασίας, όσον αφορά τις μεικτές αναπτύξεις, αφορά περιοχές όπου εμπίπτουν στις καθορισμένες Εμπορικές Ζώνες και Άξονες, Κέντρα ή Περιοχές, καθώς και σε περιοχές όπου επιτρέπεται μεικτή Οικιστική/Γραφειακή ανάπτυξη (Ζώνες ΚΓ), σε περιοχές Ανάπτυξης των Τοπικών Σχεδίων και των Σχεδίων Περιοχής.


Υποβολή Αίτησης

Για να προχωρήσετε στην ηλεκτρονική υποβολή αίτησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ιππόδαμος:

.............................................................

Για τον Οδηγό Χρήσης και για καθοδήγηση βήμα προς βήμα, πατήστε εδώ

Η τεχνική υποστήριξη για το Πληροφοριακό Σύστημα ΙΠΠΟΔΑΜΟΣ παρέχεται στο 22409500 καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση ippodamos@tph.moi.gov.cy
Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: Καθημερινά 8:30 – 15:30

Ανακοίνωσεις του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
21/02/2023 - Υποχρέωση υποβολής όλων των αρχιτεκτονικών σχεδίων σε ένα αρχείο
21/02/2023 - Υποχρέωση υποβολής απόψεων της ΑΗΚ ή της Βεβαίωσης από την Υπηρεσία Ενέργειας όπου απαιτείται
24/10/2022 - Επισύναψη Τίτλων Ιδιοκτησίας στις αιτήσεις


Σχετικό Υποστηρικτικό ΥλικόΕΝΤΥΠΑ
ΕΝΤΟΛΕΣ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ