Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


- 18/06/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για Ενίσχυση της Αντιμετώπισης της Παράτυπης Μετανάστευσης
- 18/06/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για Ενίσχυση της Διαχείρισης της Νόμιμης Μετανάστευσης
- 04/06/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για Ενίσχυση της Δικαστικής Υπηρεσίας μέσω του ΔΔΔΠ
- 03/06/2024 Call for proposals to fund projects supporting the fight against corruption
- 23/05/2024 Call for proposals published by the European Commission for the assistance, support and integration of third country national victims of trafficking
- 17/05/2024 Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου - Θέσεις Εκτελεστικών Μηχανικών για τις ανάγκες της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών
- 17/05/2024 Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου - Θέσεις Αρχιτέκτονα για τις ανάγκες της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών
- 13/05/2024 ISF Call: ISF-2024-TF2-AG-COP for proposals to support Common Operational Partnership projects to prevent and fight against migrant smuggling with competent authorities of third countries
- 29/04/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για ενίσχυση των ΥΚΕ με προσωπικό
- 09/04/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης με την Υπηρεσία Ασύλου για υποστήριξη της λειτουργίας του ΚΥΦΑΔΠ Κοφίνου
- 08/04/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για υποστήριξη του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚεΠΥ) «Πουρνάρα»
- 19/03/2024 Launch of the Call for expression of interest under the Specific Action “Reception Capacity for Member States under pressure”, within AMIF 2021-2027 - 14/03/2024
- 06/03/2024 Ολοκλήρωση του έργου «Αποκατάσταση Δημοτικής Αγοράς Παλαιού Δημαρχείου στη Λευκωσία»
- 05/03/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Εκπαιδεύσεις και Εξοπλισμός για αντιμετώπιση ΧΒΡΠ-Ε απειλών»
- 04/03/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Συντήρηση Σκαφών Επιτήρησης»
- 04/03/2024 Launch of the call for expression of interest under the Specific Action “Promoting innovation in border checks and/or border surveillance by taking up research results - INNO”, under BMVI.
- 03/03/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Μαθαίνω ελληνικά στο νηπιαγωγείο: Υποστήριξη νηπιαγωγών και ΥΤΧ»
- 01/03/2024 Ανασκόπηση των ενεργειών της Διαχειριστικής Αρχής - 2023-2024
- 28/02/2024 Έναρξη του έργου «Ενίσχυση ικανοτήτων και βελτίωση της συνολικής απόδοσης των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων στην Κύπρο»
- 23/02/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο «Υποβοηθούμενες Εθελούσιες Επιστροφές Υπηκόων Τρίτων Χωρών»Αρχείο

Αρχείο για τα έτη 2015-2020