Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων

Ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2024 το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Αποκατάσταση Δημοτικής Αγοράς Παλαιού Δημαρχείου στη Λευκωσία», το οποίο υλοποιήθηκε με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027», και συγκεκριμένα του Ειδικού Στόχου «Ανάπτυξη και ενίσχυση των δυνατοτήτων της έρευνας και της καινοτομίας και την αξιοποίηση των προηγμένων τεχνολογιών», και της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το έργο περιλαμβάνει την αποκατάσταση και επέκταση του κτηρίου της Παλιάς Δημοτικής Αγοράς στο κέντρο της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας, δίπλα στην Πράσινη Γραμμή, ώστε να λειτουργήσει ως πόλος ανάπτυξης και προώθησης της επιχειρηματικότητας και των βιομηχανιών τεχνολογίας, έρευνας και καινοτομίας στην Κύπρο.

Το κτήριο θα φιλοξενήσει λειτουργίες του Κέντρου Αριστείας στην Έρευνα και στην Καινοτομία CYENS και εντάσσεται στις προτεραιότητες της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής ανάπτυξης, με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Λευκωσίας και με στόχο την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, προκειμένου η πόλη να λειτουργεί στα πρότυπα σύγχρονων έξυπνων και ανθεκτικών πόλεων. Στις εγκαταστάσεις του κτηρίου της Αγοράς θα φιλοξενηθούν, πέραν των εργαστηρίων και των χωρών επίδειξης εφαρμογών, κοινοί χώροι εργασίας, χώρος σεμιναρίων, στούντιο πολυμέσων, εργαστήριο κατασκευών (fabrication lab) και χώρος ηλεκτρονικών προτύπων.

Το έργο είχε προϋπολογισμό €5,5 εκατομ. από ενωσιακούς και εθνικούς πόρους.

Αρμόδιος Ενδιάμεσος Φορέας για το έργο είναι η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών.


ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ