Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων

Συμφωνία Επιδότησης για τη συγχρηματοδότηση του έργου «Μαθαίνω ελληνικά στο νηπιαγωγείο: Υποστήριξη νηπιαγωγών και ΥΤΧ» (με κωδικό AMIF/SO2/2024/3) υπογράφτηκε την 1η Μαρτίου 2024 μεταξύ της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Διαχειριστικής Αρχής των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων, και της Διεύθυνσης Δημοτικής Εκπαίδευσης / Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, ως Δικαιούχου.

Κύριος στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της εκμάθησης της Ελληνικής γλώσσας από παιδιά καταγόμενα από τρίτες χώρες που φοιτούν στα δημόσια νηπιαγωγεία της Κύπρου.

Το έργο υλοποιείται από τον Οκτώβριο του 2022 στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι €214.000.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 01/10/2022 - 30/09/2024.
ΠΑΦΟΣ 17 10 2023
Πάφος, 17 Οκτωβρίου 2023


ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ 19 10 23
Ανθούπολη, 19 Οκτωβρίου 2023