Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ανακοινώνει ότι στα πλαίσια αναβάθμισης του για αποτελεσματικότερη επικοινωνία και εξυπηρέτηση του κοινού, από την 1/6/2023, το Επιστημονικό και Τεχνικό προσωπικό όλων των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως θα είναι διαθέσιμο για εξυπηρέτηση των τηλεφωνικών κλήσεων του κοινού καθημερινά μεταξύ των ωρών 12:30-14:00. Υπενθυμίζεται ότι, η επικοινωνία με τους Λειτουργούς/Τεχνικούς του Γραφείου γίνεται για συζήτηση θεμάτων που αφορούν αποκλειστικά υποβληθείσες πολεοδομικές αιτήσεις ή για ερωτήματα που δεν δύναται να εξυπηρετηθούν από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοινού.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που επιθυμείτε άλλες γενικές πληροφορίες, δύναται να επικοινωνείτε καθημερινά κατά το ωράριο της δημόσιας υπηρεσίας, τόσο με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοινού, όσο και με τους Λειτουργούς του Αρχείου. Αναφορικά με τη διευθέτηση συνάντησης με Λειτουργό/Τεχνικό, καθώς και τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Κοινού, παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία.

Αναφέρεται ότι, αναλυτικός κατάλογος των στοιχείων επικοινωνίας (τηλέφωνα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις) του προσωπικού των Επαρχιακών Γραφείων του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθώς και αναλυτικό οργανόγραμμα των Κλιμακίων ανά διοικητική περιοχή, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως στον σύνδεσμο http://www.moi.gov.cy/moi/tph/tph.nsf

Ευελπιστούμε στη συνεργασία όλων για την επιτυχή εφαρμογή της νέας διαδικασίας, η οποία εφαρμόζεται για την αποτελεσματικότερη επικοινωνία και εξυπηρέτηση του κοινού και των μελετητών, και για την εύρυθμη λειτουργία των Επαρχιακών Γραφείων.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ
1/6/2023

Προσβασιμότητα Όροι Χρήσης