Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού:
Γωνία Ανεξαρτησίας και Αθηνών
Τ.Θ.50421, Τ.Τ.3604
Τηλ.: 25803159
Φαξ.: 25305494
email: dclem@tph.moi.gov.cy

Για Αναλυτικό Τηλεφωνικό Κατάλογο Προσωπικού πατήστε εδώ

Για το Οργανόγραμμα κατά Κλιμάκια και Περιοχές πατήστε εδώ