Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Το Επιστημονικό και Τεχνικό προσωπικό των Επαρχιακών Γραφείων είναι διαθέσιμο για εξυπηρέτηση των τηλεφωνικών κλήσεων του κοινού καθημερινά μεταξύ των ωρών 12:30-14:00. Η επικοινωνία με τους Λειτουργούς/Τεχνικούς γίνεται για συζήτηση θεμάτων που αφορούν πολεοδομικές αιτήσεις ή για ερωτήματα που δεν δύναται να εξυπηρετηθούν από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοινού.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε άλλες γενικές πληροφορίες, δύναται να επικοινωνείτε καθημερινά κατά το ωράριο της δημόσιας υπηρεσίας, τόσο με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοινού, όσο και με τους Λειτουργούς του Αρχείου.Κεντρικά Γραφεία
Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας
Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας
Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού
Επαρχιακό Γραφείο Πάφου
Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Τ.Π.Ο.