Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας:
Γωνία Καλλίμαχου και Βυζαντίου, Κτήριο Καλλίμαχος 4, Στρόβολος 2064
Τηλ.: 22401900
Φαξ.: 22668607
email: dcley@tph.moi.gov.cy

Για Αναλυτικό Τηλεφωνικό Κατάλογο Προσωπικού πατήστε εδώ

Για το Οργανόγραμμα κατά Κλιμάκια και Περιοχές πατήστε εδώ

Σημαντικές Ανακοινώσεις Επαρχιακού Γραφείου Λευκωσίας:
04/03/2024 - Διαδικασία Εξασφάλισης Αριθμού Διαβουλεύσεων πριν την Υποβολή Αίτησης για Πολεοδομική Άδεια (Αίτηση ΕΔ1)
10/08/2022 - Παραλαβή Πολεοδομικών Αιτήσεων που απαιτούν Διαβούλευση με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
05/07/2022 - Επισκέψεις σε Λειτουργούς και Τεχνικούς
05/07/2022 - Κέντρο Εξυπηρέτησης Κοινού
05/07/2022 - Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Κοινού