Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Τ.Π.Ο.:
Νατάσα Κασπαρή
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Τ.Θ. 24401,
1705 Λευκωσία
Τηλ: 22 408184
Fax: 22 677570
Ηλεκτρ. Ταχυδρομείο: dataprotectionofficer@tph.moi.gov.cy