Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως


Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας:
Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 104, 6051
T.Θ.40611, 6306 Λάρνακα
Τηλ.: 24821130, 24821131
Φαξ.: 24304416
email: dclar@tph.moi.gov.cy

Για Αναλυτικό Τηλεφωνικό Κατάλογο Προσωπικού πατήστε εδώ

Για το Οργανόγραμμα κατά Κλιμάκια και Περιοχές πατήστε εδώ