Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Διοργανώθηκε την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2023 από τη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων, ως Διαχειριστική Αρχή των Ταμείων Εσωτερικών Υποθέσεων, ενημερωτικό σεμινάριο προς ενδιαφερόμενους φορείς.
Το σεμινάριο είχε τίτλο «Νέες υποχρεώσεις και αναθεωρημένες διαδικασίες της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027» και στο πλαίσιό του έγιναν οι εξής παρουσιάσεις:

Κανόνες Επιλεξιμότητας Δαπανών - Κωνσταντίνα Βορκά, Λογίστρια Διαχειριστικής Αρχής
Κανόνες δημοσιότητας και επικοινωνίας - Σοφία Θεοδοσίου, Λειτουργός Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων Α´ Διαχειριστικής Αρχής
Διαδικασία συμμόρφωσης έργων με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ - Χριστίνα Χατζηοικονόμου, Διοικητικός Λειτουργός Α´ Διαχειριστικής Αρχής
Δελτίο Υποβολής Προτάσεων: Τι αλλάζει - Άννα Πισσαρίδου, Διοικητικός Λειτουργός Διαχειριστικής Αρχής
Δελτίο Υποβολής Πρότασης - Τμήμα Ζ - Παναγιώτα Σάββα, Λογίστρια Διαχειριστικής ΑρχήςSeminar 1

Seminar 2

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τις εργασίες του σεμιναρίου στον λογαριασμό της Διαχειριστικής Αρχής στο you-tube.

To πρόγραμμα του σεμιναρίου, ο χαιρετισμός του Προϊσταμένου της Διαχειριστικής Αρχής και oi παρουσιάσεις βρίσκονται πιο κάτω.

Πρόσκληση.pdf
1 - Κανόνες Επιλεξιμότητας ΠΠ2021-2027.pdf
2 - Κανόνες Δημοσιότητας και Επικοινωνίας ΠΠ2021-2027.pdf
3 - Συμμόρφωση με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.pdf
4 - Δελτίο Υποβολής Πρότασης - Τι αλλάζει.pdf
5 - Δελτίο Υποβολής Πρότασης - Τμήμα Ζ.pdf
Χαιρετισμός Προϊσταμένου.pdf
Ερωτήσεις - Απαντήσεις.pdf