Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


- 12/02/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο "Protection Of Public spaces by means of an Advanced secuRity plaΤform - POP-ART"
- 12/02/2024 Πρόσκληση του Εθνικού Σημείου URBACT Ελλάδα-Κύπρος σε ημερίδα με θέμα την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για Δημιουργία Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας (ITNs)
- 09/02/2024 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων ΥΕ/ΔΑ/ΤΑΜΕ/01_2023 - Απαντήσεις σε ερωτήματα ενδιαφερόμενων φορέων
- 02/02/2024 Υπογραφή Συμφωνιών Επιδότησης με το Κυπριακό Ίδρυμα Ερευνών για τη Μυϊκή Δυστροφία / Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου
- 02/02/2024 Launch of the call for expression of interest under the Specific Action “Validating new technologies to prevent, detect and investigate organised crime - NTOC” under the Internal Security Fund
- 31/01/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο "Αγορά σκαφών κατηγορίας Γ´ για επιτήρηση συνόρων"
- 29/01/2024 Υπογραφή Συμφωνιών Επιδότησης για υλοποίηση έργων από την Αστυνομία Κύπρου
- 29/01/2024 Υπογραφή Συμφωνίας Επιδότησης για το έργο "Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου με προσωπικό"
- 09/01/2024 Υπογραφή Συμφωνιών Επιδότησης για υλοποίηση έργων από την Αστυνομία Κύπρου
- 22/12/2023 ISF call - ISF-2024-TF2-AG-PROTECT is now publishedΑρχείο

Αρχείο για τα έτη 2015-2020