Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013, η Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων (ΜΕΤ) του Υπουργείου Εσωτερικών είχε οριστεί Ενδιάμεσος Φορέας για τις παρεμβάσεις που αφορούσαν στην αναζωογόνηση των αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα». Τα έργα που υλοποιήθηκαν συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ.

Ως Ενδιάμεσος Φορέας, η ΜΕΤ είχε την αρμοδιότητα της προκήρυξης των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων, της αξιολόγησης και ένταξης των έργων, καθώς και την ευθύνη της παρακολούθησης και του ελέγχου της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, η ΜΕΤ υπέγραψε 22 Αποφάσεις Ένταξης Έργων συνολικού προϋπολογισμού €127εκ. περίπου. Τα 20 έργα ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της ΠΠ 2007-2013, ενώ δύο από αυτά αφορούν σε έργα που υλοποιούνται κατά φάσεις - phasing projects στο πλαίσιο ΠΠ 2014-2020.Ειδικός στόχος: Ανάπτυξη ορεινών περιοχών και βελτίωση της προσβασιμότητας

ΈργοΔικαιούχοςΠιστοποιημένες Δαπάνες
Δημιουργία Πλατείας στη κοινότητα ΊνειαςΕπαρχιακή Διοίκηση Πάφου1.370.249,89
Διαμόρφωση Πλατείας στη Σαλαμιού (Β΄και Γ΄Φάση)Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου829.234,10
Μετατροπή του Παλαιού Σχολείου Λυσού σε Πολιτιστικό ΚέντροΕπαρχιακή Διοίκηση Πάφου1.086.465,82
Πολιτιστικό Κέντρο ΔυμώνΕπαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού774.739,33
Ανάπλαση Τμήματος Παραδοσιακού Πυρήνα της Κοινότητας ΆρσουςΤμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως790.299,71
Ανάπλαση Πυρήνα και Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στην κοινότητα των Αγίων ΒαβατσινιάςΕπαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας949.815,13
Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου στη κοινότητα της ΟδούΕπαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας542.357,57
Ετοιμασία Ρυθμιστικών Σχεδίων (Σχεδίων Δράσεις) για Περιοχές της ΥπαίθρουΤμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως4.587.985,27
Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου Πολλαπλών Χρήσεων στο Πρώην Δημοτικό Σχολείο Πολύστυπου και Διαμόρφωση Εξωτερικών Υπαίθριων Χώρων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και ΔραστηριοτήτωνΕπαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας1.703.143,46
Ανάπλαση Παραδοσιακού Πυρήνα Καλοπαναγιώτη - Ανελκυστήρας και άλλες συμπληρωματικές εργασίες (Συνεχιζόμενα Έργα)Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας2.054.813,11


Ειδικός στόχος: Διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης

ΈργοΔικαιούχοςΠιστοποιημένες Δαπάνες
Προβολή του Τουριστικού ΠροϊόντοςΚυπριακός Οργανισμός Τουρισμού1.955.159,19


Ειδικός στόχος: Αναζωογόνηση αστικού περιβάλλοντος και προώθηση της επιχειρηματικότητας

ΈργοΔικαιούχοςΠιστοποιημένες Δαπάνες
Ανάπλαση Κέντρου Πόλης στη ΛεμεσόΔήμος Λεμεσού17.926.543,07
Πολυλειτουργικό Παραθαλάσσιο Πάρκο στη Λεμεσό - Ανάπλαση Κέντρου ΠόληςΔήμος Λεμεσού11.848.026,13
Γραμμικό Πάρκο κατά Μήκος του Ποταμού Γαρύλλη στη ΛεμεσόΔήμος Λεμεσού14.382.966,01
Ανάπλαση Τμήματος του Παραδοσιακού Πυρήνα ΚαϊμακλίουΔήμος Λευκωσίας4.659.063,28
Ανάπλαση Τμήματος Περιοχής Τακτ-Ελ-Καλέ στην Εντός των Τειχών Πόλη της ΛευκωσίαςΔήμος Λευκωσίας5.477.277,63
Ανάπλαση Περιοχής Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας (πρόκειται για έργο γέφυρας)Δήμος Λευκωσίας4.557.264,75
Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου (πρόκειται για έργο γέφυρας)Δήμος Λευκωσίας8.710.963,77
Ανάπλαση Τριών Πλατειών στο Αστικό Κέντρο ΛάρνακαςΔήμος Λάρνακας3.418.438,49
Βελτίωση της οδού Πιγιαλέ Πασά στη ΛάρνακαΔήμος Λάρνακας9.161.560,95
Ανάπλαση - Διαμόρφωση Παραλιακού Μετώπου ΠάφουΔήμος Πάφου6.618.433,00
Σύνολο101.228.261


Ειδικός στόχος: Ανάδειξη πολιτιστικών πόρων και δημιουργία πολιτιστικών κοινωνικών υποδομών

ΈργοΔικαιούχοςΠιστοποιημένες Δαπάνες
Ανακαίνιση Παττίχειου Θεάτρου στη ΛεμεσόΔήμος Λεμεσού7.866.671,85