Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων


Έργα που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του ΠΑΑ 2007-2013 ή ως έργα γέφυρας με το ΠΑΑ 2014-2020


Άξονας 3: Ποιότητα Ζωής στις Αγροτικές Περιοχές και Διαφοροποίηση της Αγροτικής Οικονομίας

Μέτρο 3.1: Ενθάρρυνση Τουριστικών Δραστηριοτήτων και Προώθηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΈργοΔικαιούχοςΠροϋπολογισμός € (χωρίς ΦΠΑ)*
«Υπαίθριο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης (παραδοσιακών επαγγελμάτων) στη Δερύνεια»Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου€736.038
«Αποκατάσταση διατηρητέας οικοδομής και παλαιού τυροκομείου και λειτουργία/χρήση ως εκθεσιακού χώρου στην Αθηένου»Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας€542.028
«Δημιουργία Λαϊκού Μουσείου στο Γούρρι»Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας€280.534
«Μουσείο Ζιβανίας Βάσας Κοιλανίου»Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού€509.372
«Μουσείο Μεταλλευτικής Κληρονομιάς Ασγάτας»Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού€543.134
«Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Καλλέπειας»Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου€273.866
«Πολιτιστική Διαδρομή στο Στρουμπί»Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου€463.398
«Συμπλήρωση και Ανάδειξη Θεματικών Διαδρομών» (Επαρχίες Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού)Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού€482.385
«Μουσείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Στατός Αγιος Φώτιος»**Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου€728.400
«Μουσείο Αγροτικής κληρονομιάς στο Ξυλιάτο»**Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας€603.021
«Μουσείο Λυθογλυπτικής Τέχνης στα Λύμπια»**Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας€241.403
Σύνολο€5.403.579

Μέτρο 3.2: Διατήρηση, Αποκατάσταση και Αναβάθμιση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Φυσικού Πλούτου

ΈργοΔικαιούχοςΠροϋπολογισμός € (χωρίς ΦΠΑ)*
«Συντήρηση – Αποκατάσταση Παραδοσιακού Αλευρόμυλου στο Δήμο Αθηένου»Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως€451.180
«Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας στην Κοινότητα Λετύμπου»Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου€831.633
«Πολυδύναμο Κέντρο Πελενδρίου»Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού€3.662.290
«Πολυδύναμο Κέντρο Μονιάτη»Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού€668.407
«Ανάπλαση Πλατείας και Αποκατάσταση των Προσόψεων Ιδιωτικών Οικοδομών που βρίσκονται στο Πυρήνα στην Καλαβασό»**Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας€639.434
«Κοινοτικό Πάρκο Χλώρακας»Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου€765.858
«Πολιτιστικό Κέντρο (αμφιθέατρο) στο Ιδάλιο»**Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας€2.390.038
«Ανέγερση Νέας Στέγης Ενηλίκων (Γηροκομείο) Αθηένου»Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας€2.099.328
«Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ομόδους»**Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού€511.660
«Πολυδύναμο Κέντρο Λιμνατίου»**Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού€390.717
«Πολυδύναμο Κέντρο Λευκάρων»**Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας€1.888.889
«Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Ανενεργού Πληθυσμού στην Αναρίτα»**Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου€603.480
«Πολυδύναμο Κέντρο Ασκά»**Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας€569.082
«Πολυδύναμο Κέντρο Τρίτης Ηλικίας στη Πόλη Χρυσοχούς»**Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου€2.138.100
«Μετατροπή του Δημοτικού Σχολείου Μεσόγης σε Πολιτιστικό Κέντρο, Κοινοτική Βιβλιοθήκη και Κέντρο Χειροτεχνίας - Μεσόγη»**Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου€545.347
«Ανέγερση Πολιτιστικού Κέντρου Λετύμπου»**Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου€469.563
«Λέσχη Ηλικιωμένων Δερύνειας»**Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου€700.000
«Περιφερειακή Στέγη Ηλικιωμένων στο Παλαιχώρι»**Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας€2.001.660
«Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και Δημοτική βιβλιοθήκη Πέγειας»**Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου€1.808.360
Σύνολο€23.135.026

Άξονας 4 - Leader : Εφαρμογή στρατηγικών ανάπτυξης με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας

Καθεστώς 4.1.3/ 3.1/2

ΈργοΔικαιούχοςΠροϋπολογισμός € (χωρίς ΦΠΑ)*
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας Λτδ
Πολυκέντρο Νεότητας ΜοσφιλωτήςΕπαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας€330.254
Μουσείο Ελιάς στις ΑγγλισίδεςΕπαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας€166.620
Κέντρο Πολιτισμού ΑραδίππουΕπαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας€131.000
Ανάπλαση Πλατείας ΣκαρίνουΕπαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας€170.920
Διαμόρφωση Δρόμων και Πλατείας στον ΚόρνοΕπαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας€699.675
Παραλιακό Παιδικό Πάρκο-Άγιος ΘεόδωροςΕπαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας€134.620
Πολυκέντρο Νεότητας ΑθηένουΕπαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας€177.088
Ανάπλαση Πλατείας Κοινοτικού Συμβουλίου Βορόκληνης**Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας€384.800
Πολιτιστικό κέντρο Περβολιών**Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας€914.300
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού Λτδ
Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου Πολυδύναμου Κέντρου- Πραστειό-ΑυδήμουΕπαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού€123.945
Τοπιοτέχνηση Πλατείας Εκκλησίας Παναγίας Ιαματικής ΑρακαπάΕπαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού€155.418
Θεματικό μουσείο αποθήκευσης Κουμανταρίας ΛάνιαςΕπαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού€94.313
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης ΑνώγυραςΕπαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού€93.479
Πολυκέντρο Νεολαίας ΦασούλαςΕπαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού€207.991
Πολιτιστικό Κέντρο στην ΑλέκτοραΕπαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού€180.050
Ανάπλαση πλατείας Αγ. Ζώνης-ΑπαισιάΤμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως€212.419
Ανάπλαση πλατείας Αγ. Γεωργίου-ΑπαισιάΤμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως€82.885
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Τροόδους Λτδ
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης ΜονιάτηΕπαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού€147.009
Κέντρο Πληροφόρησης Παραδοσιακών Γεύσεων Τροόδους- ΆρσοςΕπαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού€284.539
Συντήρηση και Αποκατάσταση Ελιόμυλου-Θεματικό Κέντρο Πληροφόρησης για την Ελιά- Άγιος ΘεράπωνΕπαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού€59.151
Κέντρο Πληροφόρησης Αγροτουρισμού στον Άγιο ΑμβρόσιοΕπαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού€172.760
Πολυχώρος Γνώσης και Πληροφόρησης Μαραθάσας- ΚαλοπαναγιώτηςΕπαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας€309.042
Κέντρο Πληφορόρησης Σολέας-Γαλάτα**Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας€250.000
ΟΤΔ: Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη Λτδ
Ανακατασκευή Πετραύλακου, Συντήρηση Βρύσης και Λίμνης-ΆρμουΕπαρχιακή Διοίκηση Πάφου€135.000
Μουσείο Λαϊκής Τέχνης στην Κοινότητα ΝατάςΕπαρχιακή Διοίκηση Πάφου€117.907
Ανάπλαση Γερολάκκου στο Χωριό ΑμαργέτηΕπαρχιακή Διοίκηση Πάφου€61.700
Εξωραϊσμός και Αποκατάσταση Παλαιάς Βρύσης στην Αγία ΒαρβάραΕπαρχιακή Διοίκηση Πάφου€74.584
Προσθηκομετατροπές στο Υφιστάμενο Δημοτικό Σχολείο και Μετατροπή του σε Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων – ΜαμμώνιαΕπαρχιακή Διοίκηση Πάφου€153.576
Διαμόρφωση – Εξωραϊσμός Χώρου Πλατείας Λόφου στην ΕλεδιώΕπαρχιακή Διοίκηση Πάφου€178.479
Εξωραϊσμός Πάνω Βρύσης στα ΧολέτριαΕπαρχιακή Διοίκηση Πάφου€136.504
Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου της Εκκλησίας του Αγ. Τρύφωνα στη Στενή**Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου€207.600
Σύνολο€6.525.053

*Ο προϋπολογισμός των έργων είναι χωρίς ΦΠΑ, αφού δεν είναι επιλέξιμο στα πλαίσια του ΠΑΑ 2007-2013

** Έργα γέφυρας με ΠΑΑ 2014-2020